L'Arxiu Digital és un projecte de l'Arxiu Municipal de Granollers per a la consulta i difusió de patrimoni documental a través d'un espai web de lliure accés per a tota la ciutadania.

 
 

Documents

 

Premsa

 

Estudis i publicacions

 
 

 

 

 
 

Consulta i descàrrega de documents digitalitzats dels fons de l'Arxiu Municipal de Granollers

 

Consulta i descàrrega d'exemplars de premsa local i comarcal digitalitzada, publicats entre els anys 1882 i 2005

 

Consulta i descàrrega d'estudis i publicacions

 
 

Cerca a tot l'Arxiu

 
 

 
 

Consulta i descàrrega a tot l'Arxiu