Voleu navegar?

Què?
On?

Publicació

Desmarca-ho tot

A l’Arxiu Municipal de Granollers custodiem més capçaleres de premsa i butlletins que encara no estan digitalitzades. Podeu consultar-les presencialment demanant cita prèvia a arxiu@granollers.cat o al 93 842 67 37.

Quan?

De / / a / /
Entre i
En
Tot el període

Com?

Per citar la premsa:
«Nom de la capçalera, Data de la publicació / Nom del fons / Arxiu Municipal de Granollers»
L'Ajuntament de Granollers li agraeix la remesa d'un exemplar de la publicació en què hagi utilitzat els nostres fons.