Voleu navegar?

En aquest apartat de l’Arxiu Digital trobareu l’inventari d’onomàstica dels municipis del Vallès Oriental i d'alguns altres de l'actual comarca del Moianès, elaborat per Enric Garcia-Pey i Pey. L’autor en va fer cessió junt amb el seu fons documental a l’Arxiu Municipal de Granollers el desembre de 2018.

L’onomàstica és la branca de la lingüística que estudia els noms propis. A diferència dels altres apartats, no hi trobareu documents, sinó registres amb la informació de cadascun dels noms recollits en l'inventari. Per tenir més informació sobre com s'ha confeccionat, al següent enllaç trobareu la introducció, la metodologia, i les fonts documentals i bibliogràfiques.

És un treball viu que permet fer-hi aportacions per millorar-lo i ampliar-lo. Si hi voleu col·laborar, ens podeu enviar un correu a: arxiu@granollers.cat, posant el nom del registre tal com apareix a l'inventari i el nom del municipi al qual fa referència. Estudiarem la vostra aportació per fer la rectificació o incorporació corresponent.

Què?

en  
en  
en  

On?

Municipi

Desmarca-ho tot

Com?

Per citar onomàstica:
«Onomàstica del Vallès Oriental / Autor i fons Enric Garcia-Pey / Arxiu Municipal de Granollers»
La persona sol·licitant es compromet a citar en qualsevol difusió el nom de l'Arxiu i la referència bibliogràfica, i a lliurar un exemplar de les publicacions en que s'hagi utilitzat aquesta documentació. Els documents consultats poden estar afectats pel Reial Decret 1/1996, del text refós de propietat intel·lectual i les seves modificacions posteriors, i per la legislació que protegeix els drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge de les persones a les quals en fa referència. En cas que es contravingui la legislació vigent, la persona que consulta en serà la única responsable de l'ús que faci de la documentació.