‹ Back to search results

Name: Xoriguera, la font; la rasa Xoriguera i el torrent Xoriguera.

Sorted from older to newer.

 
Page 441,699 of 443,168. Results: 443,168. Sorted

Description

Xoriguera, la font; la rasa Xoriguera i el torrent Xoriguera.

Cardedeu

(Cardedeu).- v. torrent del Pla.
“Ermessenda detinguda al llit de greu enfermedat, ordenà son testament elegint marmessors a Pere Carbonell marit, Berenguer prv. Prepòsit de la Confraria de Cardedeu i Pelegrí. De la Font Suriguera de la que podrà disposar llirament” (MATBC, carp. núm. 2, perg/XII/8. Testament d’Ermessenda). “La Font Soriguera que després s’ha anomenat Xoriguera. La data més antiga és del segle XII, però seria ja coneguda pels romans perquè la pisa i teula d’ells no escasseja en aquell lloc. Està situada a migdia del pla de la Granada” (MATBC, CV, GAFM. Fonts). “Terra de secà, en el punt anomenat la font Xoriguera, llevant mas Batlle Torrent, migdia Joan Anglada mediant marge, ponent Quirze Guinart mediant rasa, nord carretera que condueix al Mogent. Antoni Pruna Parareda any 1940” (RPGr, ll. 1, fca. 41, f. 122). “Peça de terra en el carrer de Sant Ramon, la coneguda per Font Xuriguera” (AMCAR, Am1901, núm. 13). “Partida: Font Xuriguera, llevant Josep Clos, llevant-migdia Miquel Martí, Jaume Balvey mediant carretera, ponent Agustí Morató, nord Esteve Bru, Joan Delgé, secà de segona. Dolors Codina Guinart” (AMCAR, any 1940, t. I, núm. 113, f. 123.2). “Partida: Font Xoriguera, llevant carretera, migdia Josep i Joan Clos, ponent Esteve Pou, nord N. Ribalta, secà de segona i tercera Joan Pericas Botifoll” (AMCAR, any 1940, t. II, núm. 309, f. 145.1).