‹ Back to search results

Series: Cartes i telegrames sobre l'estat de les víctimes

 
Page 1 of 1. Results: 1. Sorted

Series (56 items)

Carta adreçada al cap de la Compañía Divisionaria de Transmisiones de la 30a División de la Agrupación Norte, comunicant que el soldat Miguel Ponseti va morir a Granollers a causa de les ferides produïdes pel bombardeig
Carta d'Antonia Aresté des de Maials, adreçada a l'alcalde de Granollers, demanant informació sobre el seu fill que resideix a la ciutat
Carta d'Enrique Santos de la residència nº 2 de l'Ajut Infantil de Reraguarda de Teyà, adreçada a l'alcalde de Granollers, demanant informació sobre el pare i sobre la família de les nenes Maria, Virtudes i Carmen Pallarés
Carta d'Ignacio Rodrigo a l'Ajuntament de Granollers, demanant notícies sobre els seus parents, veïns de Granollers.
Carta de Antonio Montemayor des de Piedras de Aolo, adreçada a l'alcalde de Granollers, demanant notícies sobre Enrique Moratalla i la seva família
Carta de Filomena Fernández de Álvarez des de Buenos Aires, adreçada a l'alcalde de Granollers, demanant informació sobre el seu germà José Fernández Rodríguez
Carta de Gertrudis Rosés des de Llançà, adreçada a l'alcalde de Granollers, demanant notícies dels seus familiars Jaime Grau i Angela Palet Rosés
Carta de Jacinto Bellonch Bosch a l'Ajuntament de Granollers , demanant notícies de la seva dona i la seva mare i també que li enviïn la seva partida de naixement.
Carta de Jaume Cardús, administrador de la Llar d'Infants Joaquim Costa, adreçada a l'alcalde de Granollers, demanant informació sobre l'estat d'Angeleta Farré, mare d'una nena acollida a la seva llar