‹ Back to search results

Series: Llista de morts del llibre de cementiri

 
Page 1 of 1. Results: 1. Sorted

Series (2 items)

Índex ordenat alfabèticament per cognoms del llibre de registre general d'enterraments. Consta els cognoms i nom del difunt i la data d'inhumació en el casos que estaven enterrats en fosses comunes i el numero de registre de nínxol en els casos que estaven enterrats en nínxols.
Pàgines corresponents al llibre de cementiri en el que es recullen les víctimes del bombardeig sofert a la ciutat