‹ Back to search results

Document: Carta de José Albert Fernandez, oficial de Correus del Departament de Censura, adreçada a l'alcalde de Granollers, comunicant que fa una donació de 250 pessetes pels damnificats del bombardeig sofert a la ciutat

 
Page 1 of 1. Results: 1. Sorted

Document (1 page)