‹ Back to search results

Document: Llibreta que conté les quantitats endarrerides que Nicolau Riera, clavari de la vila de Granollers, ha de cobrar pel repartiment fet el dia 25 de gener de 1747 per cobrir les despeses ocasionades per una lleva de soldats

 
Page 1 of 1. Results: 1. Sorted

Document (18 pages)