‹ Back to search results

Name: Abadal

 
Page 1 of 1. Results: 1. Sorted

Description

Abadal

Llinars del Vallès

(Llinars).- En les diverses documentacions es troben persones amb el cognom Abadal a les parròquies de Collsabadell i de Sanata, sense que es pugui afirmar que visquessin en una casa a la qual es donés el nom del propi cognom, encara que fos de forma temporal.
"Los noms continguts en las confessions del present capbreu són. Pau Abadal, F.26 Collsabadell" (ADB, caixa núm.47 Vallgorguina Capb. Confessions i censals). “Bonavª Abadal, personals: 1 persona menor, 25 rs… Miquel Abadal Jornaler 1 personal menor 25 rs” (AE, FRPB, núm.1, f.2, núm.3, f.1). “Joseph Abadal 5 rs” (LlC, f.1).