‹ Back to search results

Name: Abadencs, el mas

 
Page 1 of 1. Results: 1. Sorted

Description

Abadencs, el mas

Sant Celoni

(S.Celoni).- Terres de la propietat que avui anomenem can Lligada.
"Les terres del mas del Pont, aleshores Abadenchs" (JV, Santcelonines, p. 100). (ADB, Llibre "gratiarum", T. 80, F. 467-470).