‹ Torna als resultats

Nom: Abei, la pedra de l’; la parada de la pedra de l’Abei.

 
Pàgina 1 de 1. Resultats: 1. Ordenació

Descripció

Abei, la pedra de l’; la parada de la pedra de l’Abei.

Gualba

(Gualba).- Pedra situada a la partiò de Gualba amb Riells, a la carena de can Plana, que servia de rusc a les abelles. Aquesta font etimològica sembla tenir versemblança des del punt de vista de la gent del rodal, per tal que era utilitzat el lloc per posarhi ruscos. Tanmateix, també podria interpretarse amb la forma original Abat, que s'hauria dialectalitzat o simplement traslladat cap a la forma Abei, per l'us que posteriorment s'hi donà.
Més amunt de la pedra hi ha la cruïlla de camins on passen els animals i s’hi fa la parada del senglar.
“Perafita que sembla era la pedra de l'Abat, punt termenal, límit de l'abat de Sant Cugat” (A.R. L.G.10/ p. 49). "Plet entre el rector de Gualba i el rector de Moscarolas" La Rodalia, a tramuntana Roca Corba, Plana de Morou... Serra de la Valloria, Pedra de l'Abey, Casa d'en Vallori fins el terme creuat” (ADB, Procediment tribunal eclesiàstic any 1608). “petia de terra vocata Pernada, ab occident in Roca de Abey” (AV, any 1630. Confessió d'Isidre Perepoch). “La parada de la pedra de l'Abei” (A.C.G. zona núm. 2. Les Carnisseries).