‹ Back to search results

Name: Torrents, l’arbocera d’en; el bosc d’en Torrents; els castanyers de can Torrents; la gleva del mas Torrents; el mas Torrents; l’omeda de can Torrents; el pla d’en Torrents la quintana de can Torrents i la vinya de can Torrents.

 
Page 1 of 1. Results: 1. Sorted

Description

Torrents, l’arbocera d’en; el bosc d’en Torrents; els castanyers de can Torrents; la gleva del mas Torrents; el mas Torrents; l’omeda de can Torrents; el pla d’en Torrents la quintana de can Torrents i la vinya de can Torrents.

Sant Quirze Safaja

(S.Q.Saf.).- El bosc del Torrents; el mas Torrents i la vinya del Torrents: El bosc, zona, de 80 ha, que arriba fins a puig d'Olena, antigament de roure i alzina, ara de pi blanc i pi rojalet que els ha substituïts.
v. el collell Sobirà, la costa del Rector, el Torrent.
"Heretat denominada mas Torrents, dintre de la qual hi una casa de pagès d'aquest; camp de conreu, regadiu, secà, bosc, erm, rocars, en el terme de Sant Quirze Safaja; llevant mas Serrà, migdia mas Cerdà, de Joan Torrents, fins a trobar la riera o riu Tenes, ponent mas Cerdà, nord mas Rovira i heretat Sants. És travessat pel torrent que baixa de la Rovireta, pel riu o riera del Tenes, i per la carretera que de Mollet a Moià va a Centelles. Joan Torrents Giol" (RPGr, ll. 1, fca. 3, f. 7). "El mas Torrents" (HSQ, Els antics masos de Sant Quirze, p. 13). "Mas Torrents" (ACA, Reial Patrimoni, A-4, A-401, f. 128rv, fogatge de 1515). "Ventura Puigdomènech: Possessió anomenada mas Torrents; secà de primera. Josep Vallduriola: Possessió anomenada mas Torrents (...). Ignasi Torrents: Possesssió anomenada mas Torrents; cereals de primera, segona, tercera i quarta, vinya de tercera i quarta, bosc de primera, segona, tercera i quarta, erms de primera i segona, rocars (...). Ramon Vallduriola: Possessió anomenada mas Torrents; secà de primera (...). Manuel Puigdomènech. Mas Torrents, vinya de segona, de tercera i quarta, rocars... Ramon Puigdomènech (...). Francesc Vila: Mas Torrents; vinya de segona, tercera i quarta, rocars" (AMSQ, Am1854, núm. 3.1; 7.2; 15.1; 16.1; 28.2; 30.1; 31.1). "Possessió anomenada mas Torrents; bosc de primera, segona i tercera, vinya de tercera i quarta" (AMSQ, Am1854, núm. 15.1). "Josep Torrents Giol. Partida: Mas Torrents; llevant mas Sarrà, migdia Cerdà i la riera de Tenes, ponent mas Cerdà, nord masos Rovira i Sans, regadiu de primera, secà de segona i tercera, bosc de primera, erm de primera" (AMSQ, Am1930, núm. 46.53.1). "Maria Nasplert Torrens, passa a Josep Ferrer Nasplert. Partida: Mas Torrents; llevant mas Sarrà, migdia mas Cerdà de Ramon Andreu i la riera Tenes, ponent mas Cerdà, nord masos Rovira i Sants; regadiu de primera, secà de segona i tercera, bosc de primera, erm de segona i tercera" (AMSQ, RAm1942, núm. 23.25.1). "Josep Farré Naspler. Partida: Mas Torrents; llevant mas Sarrà, migdia mas Cerdà i la riera Tenes, ponent terres del mas Cerdà, nord masos Rovira i Sants; regadiu de segona, secà, pineda i alzinar de primera, segona i tercera" (AMSQ, Am1951, núm. 14.15.1).