‹ Torna als resultats

Fons/col·lecció: Col·lecció de pergamins

 
Pàgina 1 de 1. Resultats: 1. Ordenació

Fons/col·lecció (496 elements)

(Al recte) Pere Joan Valls de Vilella, senyor del mas Valls de Vilella Sobirana de la parròquia de Caldes de Montbui, fa nou establiment de terres, en el lloc anomenat Genesta, i reducció de tasca a Jaume Cors. (Al vers) Jaume Artigas i altres de la parròquia de Lliçà d'Amunt fan acte de lloació a Antoni Cabos, de Santa Eulàlia de Ronçana, del mas Ginesta Subirà a la parròquia de Sant Esteve de Palaudàries.
[Martí ] i Bartomeu Coromina estableixen una peça de terra a Santa Eulàlia de Ronçana
El matrimoni Elisenda i Romeu Traver, de la parròquia de Sant Pere de Bigues, donen a llur filla Guillema unes cases, un olivar i un camp.
Lletra de Ferran I, rei d'Aragó, al jurats de la vila de Granollers per la qual els permet de nomenar síndics que s'encarreguin de promoure el retorn de l'esmentada vila a la jurisdicció reial.
Gabriel Serrador, de la parròquia de Sant Martí de Cerdanyola, cedeix a Mateu Arnau, de la parròquia de Santa Maria de Barberà, els drets que té d'un censal.
Bernat Company, de la parròquia de Santa Maria de Martorelles, estableix a Marc Font, de la vila de Granollers, tot el que té dins les muralles de l'esmentada vila, al barri de Corró, prop del portal.
El matrimoni Gemísia i Joan Valls de Vilella, de Caldes de Montbui, doten a llur filla Francesca Coloma.
Manuscrit de proverbis
Abal de rebut en poder de mossèn Miquel Leotard notari de Granollers.