‹ Back to search results

Document: Lletra de Ferran I, rei d'Aragó, al jurats de la vila de Granollers per la qual els permet de nomenar síndics que s'encarreguin de promoure el retorn de l'esmentada vila a la jurisdicció reial.

 
Page 1 of 1. Results: 1. Sorted

Document (1 page)