‹ Back to search results

Document: Índex ordenat alfabèticament per cognoms del llibre de registre general d'enterraments. Consta els cognoms i nom del difunt i la data d'inhumació en el casos que estaven enterrats en fosses comunes i el numero de registre de nínxol en els casos que estaven enterrats en nínxols.

 
Page 1 of 2. Results: 2. Sorted

Document (77 pages)