‹ Back to search results

Subfonds/subcollection: 4. Urbanisme i Obres

 
Page 4 of 9. Results: 9. Sorted

Subfonds/subcollection (10 items)

Expedient governatiu instat per la denúncia presentada pel senyor Juan Estapé, a causa del mal estat de la façana de la masia anomenada Cal Mariné, de Palou, 1890.
Expedient instat pel senyor Antonio Pascual Tintó, per construir un canyet en la finca propietat del senyor Raimundo Martí, expedient que inclou dues escriptures del segle XVIII les quals reflecteixen els traspassos de la propietat.
Ofici de la Diputació Provincial de Barcelona a l'Ajuntament de Palou, en què reclama la justificació d'una subvenció, de 14 de setembre de 1892, de 2000 PTA,
Permís d'obres concedit al senyor Jaime Armadans Surós, per a la construcció d'una casa i un pou, a la carretera de Masnou a Granollers, km 16, de Palou.
Permís d'obres concedit al senyor Jaime Pla, per a la costrucció d'una casa a la carretera de Masnou a Granollers, km 15, de Palou.
Permís d'obres concedit al senyor Jaime Tintó Angelet, per a la construcció d'un mur de tancament, a la carretera de Masnou a Granollers, de Palou.
Permís d'obres concedit al senyor José Mayol Cladellas, per a la construcció d'una casa sita a la carretera del Masnou, km 15, de Palou.
Permís d'obres concedit al senyor Juan Monrás Sabé, per a la construcció d'una casa sita a la carretera del Masnou a Granollers, de Palou.
Permís d'obres concedit al senyor Juan Parés Farnés, per a la construcció de dues cases amb murs de tancament, a la carretera de Masnou a Granollers, de Palou.