‹ Back to search results

Series: Llibres d'actes, àpoques i instruments notarials

 
Page 3 of 6. Results: 6. Sorted

Series (4 items)

Llibre d'àpoques i actes de la Universitat de Granollers que conté àpoques de pagaments fets o rebuts per la institució i instruments notarials derivats dels seus negocis amb diversos particulars, del 18 d'octubre de 1581 a l'1 d'abril de 1588
Llibre segon del notari Miquel Leotart, escrivà del Consell, de les nòtules d'àpoques firmades per la Universitat de Granollers des del 21 d'abril de 1554 al 18 de juny de 1561
Minutes d'instruments notarials de la Universitat de Granollers des del 22 d'abril de 1559 al 28 de març de 1566
Minutes d'instruments notarials de la Universitat de Granollers des del 4 de gener de 1544 al 13 de gener de 1547