‹ Back to search results

Name: Abaixador, l’; la vinya de l’Abaixador.

 
Page 9 of 73,690. Results: 73,690. Sorted

Description

Abaixador, l’; la vinya de l’Abaixador.

Sant Antoni de Vilamajor

(SAVilamj.).- L’Abaixador: De la documentació a partir del segle XVIII, podem pensar que inicialment fos un nom de lloc i de casa i, posterioment, també un sobrenom o motiu.
“Vilanova y Carrer Vell: Riera Abaixador. Francisco Riera, Magdalena, Joan i Faló Riera” (ADB, Caixa 1.9, LlbCom1743 i PlecCom1744). “Veÿnat de Vilanova: Abaxado. Francesch Riera, Madrona Riera vídua, Rafel Riera” (ADB, Caixa1.9, LlbCom1754). “Antoni Riera de Vilanova. Abaixador. Per la terra de vinya” (AMSPV, Caixa173, Am1863-1906, núm. 309). “N.N. (a) Abaixador” (RPGr, ll. 6, fca. 632, f. 178).