‹ Back to search results

Name: Abaus, els; la baga dels Abaus i la solella dels Abaus.

 
Page 20 of 73,690. Results: 73,690. Sorted

Description

Abaus, els; la baga dels Abaus i la solella dels Abaus.

Gualba

(Gualba).- Els Abaus: Punt on s'ajunten el torrent dels Esparvers i el Barcarot, més amunt del camp dels Gorgs.
“Una peça de terra núm. 40, partida Abaus i Tureda de Muixell, suro, bosc, erm... Peça de terra font de l'Aram, partida Alous i turó de Moixell” (A.M. Amillarament any 1906, rústica i pecuària, altes núm. 2. Amillarament any 1915, núm. 10.6.). “Peça de terra boscosa de diferents arbres i arbusts a la partida anomenada "Abaus i Cavall Mort", llevant mas Puig” (RPSCel, ll. 2, t. 35, f.209 (abans 244).).