‹ Back to search results

Name: Zinc, en

 
Page 73,682 of 73,690. Results: 73,690. Sorted

Description

Zinc, en

Sant Feliu de Codines

(SFCod.).- Sobrenom que dóna nom a la casa situada al carrer de Santo Domingo, un home de la qual va anar a viure a can Pipa del carrer de l'Havana, núm. 21, que amb el temps canvià la denominació per la de can Zinc.
També la casa del carrer de Sant Sadurní, núm. 16, els propietaris de la qual eren famíliars dels del carrer de Sant Domingo. I també la casa del carrer Baix del Pedró, ara carrer de can Dominguet, núm. 6.
«Pere Cases, en Zinc» (AU, IC lletra c, núm. 29). «Carrer de Gallifa; Casas (a) Sing: Josep Viudo, Pere F., Maria espª.» (CP, anys 1866 i 67). «Joan Pladevall Casas, carrer de Sant Sadurní núm. 14: Zinc, pagès... Josep Pladevall Casas, carrer de l'Havana núm. 21: Zinc, llenyataire... Miquel Pladevall Mas, carrer de l'Havana núm. 21, Zinc, pagès» (LPCC, HS, pp. 86.219, 88.259 i 107.618).