‹ Back to search results

Document: Ramon Divinas, amb el consentiment de la seva mare, dóna a la seva esposa Guillema, en esponsalici, els drets que té en el mas Divinas de la parròquia de Sant Pere de Bigues.

 
Page 5 of 496. Results: 496. Sorted

Document (2 pages)