‹ Torna als resultats

Nom: Abas

Ordenació per nom (a–z).

 
Pàgina 11 de 73.690. Resultats: 73.690. Ordenació

Descripció

Abas

Mollet del Vallès

(Mollet).- “Gallechs era cil·la, una gran hisenda, donchs en 974 Vifret Pvre. persobrenom Abas, un dels marmessors de Bulgarana va entregar al Cenobi de Sant Cugat... lo que dit testador posehia lo dia de san mort en la Vil·la Galegos" (AmnM).