‹ Torna als resultats

Nom: Abat, ca l’

Ordenació per nom (a–z).

 
Pàgina 14 de 73.690. Resultats: 73.690. Ordenació

Descripció

Abat, ca l’

Granollers

(Gr-P).- “9 juliol 1642. fonch batejat Barnat, Cristofol, Steva, fill de Ramon Abat, cisteller y de Rafela muller sua, padrins Barnat Gisquet sistaller, Eularia Batllas, donsella, tots de Granollers” (ADB, APGr, LlBapConf1638-1677). “C. Llinatges que representen noms de càrrec d’ofici o de professió. 1. noms de dignitat o càrrec eclesiàstic. Abat. Abad. Del llatí abbate, ‘abat’. Hi ha el cognom Labat = l’abat” (ELlC, p. 247). “Abbᾱs-ᾱtis m.: abad” (DLLE, p. 2). “ἀββᾶ. Indeclinable. [voz aramea] padre” (DGE, p. 1). “abat m. superior d’un monestir amb facultat de conferir ordes menors als seus subordinats” (DIEC, p. 3).