Resultat de la cerca

Ordenació de més antic a més recent.

 
Pàgina 42.948 de 43.156. Resultats: 431.551. Ordenació

Nom

Vileu, can

Bigues i Riells del Fai

(Bigues-R).- Nom de casa de la parròquia de Sant Vicenç de Riells, situada a peu d’espadat ara (any 1992), sobre la pedrera, on es veuen les ruïnes d’aquesta antiga casa de muntanya.
També la casa construïda de pedra al poble de Riells, per la família de l’antiga pagesia de can Vileu, situada a migdia de la casa rectoral, a llevant de la carretera de Riells, quan s’arriba al poble.
“Josep Viaplana (a) Vileu” (AMBR,

Nom

Vileu, el camí de can; el carrer de can Vileu.

Bigues i Riells del Fai

(Bigues-R).- Avui el camí de can Vileu s'ha convertit en la seva major part en carrer d'urbanització, però al seu final encara trobem un tros del seu recorregut originari, ran de can Centinella, però de seguida queda tallat per la tanca de la pedrera.
També el camí de curt recorregut que portava des del costat de la Rectoria de Riells fins a la casa nova de can Vileu.
v. Capeta, Castanyer.

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióOnomàstica > NomVileu, el camí de can; el carrer de can Vileu.

Nom

Vileu, el camp del; la feixa del Vileu i l’hort del Vileu.

Bigues i Riells del Fai

(Bigues-R).- Camp propietat de can Vileu, situat sobre el camp del Sastre. Feixa del regadiu del Molí de la Pineda, menada per en Vileu. Hort situat davant del Molí de Regassol, propietat de can Vileu.

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióOnomàstica > NomVileu, el camp del; la feixa del Vileu i l’hort del Vileu.

Nom

Vileu, la muntanya de can; el serrat de can Vileu i el turó de can Vileu.

Bigues i Riells del Fai

(Bigues-R).- Part alta i carener sobre la cara de ponent dels sots de can Pagès, per on creua el camí de Sagraments que anava de Riells a Bigues, amb la part alta del turó que ombrejava la casa eliminat amb l’explotació de la pedrera, que ha deixat descarnat aquest formidable paisatge; estava situat a sud-est de can Vileu.
v. Capeta.
“Isidre Badó. Possessió [...]

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióOnomàstica > NomVileu, la muntanya de can; el serrat de can Vileu i el turó de can Vileu.

Nom

Vileu, l’era de can

Bigues i Riells del Fai

(Bigues-R).- De forma ovalada situada ran la paret del costat nord-oest d'aquesta antiga casa, on ara s'hi veuen uns pins. De llosa i rejuntada, s'hi batia el blat i una mica d'ordi pel porquet, on s'hi bastia un palleret. Ha desaparegut com tot en aquest indret.
“Propietari Mariano Viaplana Viaplana. Can Vileu. casa” (AMBR, Cad1955, Relació de propietaris, conreus i aprofitaments, [...]

Nom

Vileu, l’erm de can; el mas Vileu; l’olivar de can Vileu i la vinya de can Vileu.

Bigues i Riells del Fai

(Bigues-R).- “Josep Viaplana (a) Vileu. Possessions situades a can Vileu, vinya, al serrat de can Vileu, secà, vinya, olivar, erm, a can Berga, regadiu” (AMBR, Am1855, núm. 767.1-3).

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióOnomàstica > NomVileu, l’erm de can; el mas Vileu; l’olivar de can Vileu i la vinya de can Vileu.

Nom

Villa, can

Figaró- Montmany

(Mont-F.).- “Casa coneguda per can Villa, en el terme de Montmany, que té a migdia el carrer o camí de Vallcàrquera” (RPGr, ll. 1, f. 5, fca. 14).

Nom

Villa Bitamina

Santa Maria de Palautordera

(S.M.Palau).- “Villa Bitamina” (PFM, any 1954. Escriptura de l'any 909).

Nom

Villairú, can

Sant Celoni

(SCeloni).- "Carrer de les Valls, família Ponsalias Villairú" (APSC, Pfm186364, núm. 14).

Nom

Villar, can

L'Ametlla del Vallès

(Ametlla).- “1644. Compliment pasqual: Casa Villar... 19 març 1679. Consell per a la reedificació del temple parroquial. Elecció ab deliberació: Jaume Villar hereu y possessor de sa casa” (SG, pp. 131, 176; APA, doc). “Casa en Villar, polls” (ADB, APA, Caixa, núm. 56, LlgDGC1690, Carn1692).