Document: Elisabet, anomenada Bella, dóna a Barceló d'Estepari, espòs seu, tres-cents trenta sous en concepte d'esponsalici.

 
Pàgina 1 de 1. Resultats: 1. Ordenació

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Títol: Elisabet, anomenada Bella, dóna a Barceló d'Estepari, espòs seu, tres-cents trenta sous en concepte d'esponsalici.

Data/es: 15/9/1227

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióCol·lecció de pergamins > DocumentElisabet, anomenada Bella, dóna a Barceló d'Estepari, espòs seu, tres-cents trenta sous en concepte d'esponsalici.