Document: Testament i última voluntat d'Elisabet Prat, vídua d'Antoni Montalt, alies Prat Colell, de la parròquia de Sant Esteve de Vilanova, designant com a marmessors a mossèn Francesc Ferrer, canonge de Barcelona, al seu fill, mossèn Francesc Prat prevere beneficiat en la seu de Barcelona, a Francesc Montalt, de la parròquia de Sant Llorenç de Gaserans, i al seu gendre, Miquel Puig de la parròquia de Santa Eulàlia de Ronçana, establint la seva sepultura, les misses per la seva ànima i donant cent lliures a cadascun dels seus fills, Pere i Antoni Prat, pels seus matrimonis.

 
Page 1 of 1. Results: 1. Sorted

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Testament i última voluntat d'Elisabet Prat, vídua d'Antoni Montalt, alies Prat Colell, de la parròquia de Sant Esteve de Vilanova, designant com a marmessors a mossèn Francesc Ferrer, canonge de Barcelona, al seu fill, mossèn Francesc Prat prevere beneficiat en la seu de Barcelona, a Francesc Montalt, de la parròquia de Sant Llorenç de Gaserans, i al seu gendre, Miquel Puig de la parròquia de Santa Eulàlia de Ronçana, establint la seva sepultura, les misses per la seva ànima i donant cent lliures a cadascun dels seus fills, Pere i Antoni Prat, pels seus matrimonis.

Date(s): 1500

Archive documentsArchive documents > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentTestament i última voluntat d'Elisabet Prat, vídua d'Antoni Montalt, alies Prat Colell, de la parròquia de Sant Esteve de Vilanova, designant com a marmessors a mossèn Francesc Ferrer, canonge de Barcelona, al seu fill, mossèn Francesc Prat prevere beneficiat en la seu de Barcelona, a Francesc Montalt, de la parròquia de Sant Llorenç de Gaserans, i al seu gendre, Miquel Puig de la parròquia de Santa Eulàlia de Ronçana, establint la seva sepultura, les misses per la seva ànima i donant cent lliures a cadascun dels seus fills, Pere i Antoni Prat, pels seus matrimonis.