Contents of: Cartes i telegrames sobre ajuts econòmics [Series]

 
Page 1 of 4. Results: 38. Sorted

Document

Documentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939

Cartes i telegrames sobre ajuts econòmics

Title: Carta adreçada a la Banca Arnús on es dóna l'ordre de posar en disposició de l'alcalde de Granollers la quantitat de 5.000 pessetes per a les víctimes del bombardeig sofert a la ciutat

Date(s): 2/6/1938

Archive documentsArchive documents > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Granollers > Subfonds/subcollectionDocumentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939 > SeriesCartes i telegrames sobre ajuts econòmics > DocumentCarta adreçada a la Banca Arnús on es dóna l'ordre de posar en disposició de l'alcalde de Granollers la quantitat de 5.000 pessetes per a les víctimes del bombardeig sofert a la ciutat

Document

Documentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939

Cartes i telegrames sobre ajuts econòmics

Title: Carta d'Enrique Jurado, director general de la DCA del Ministeri de Defensa Nacional, adreçada a l'alcalde de Granollers, comunicant que ha rebut l'ofici en el qual s'informa de les víctimes del bombardeig sofert a la ciutat

Date(s): 17/7/1938

Archive documentsArchive documents > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Granollers > Subfonds/subcollectionDocumentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939 > SeriesCartes i telegrames sobre ajuts econòmics > DocumentCarta d'Enrique Jurado, director general de la DCA del Ministeri de Defensa Nacional, adreçada a l'alcalde de Granollers, comunicant que ha rebut l'ofici en el qual s'informa de les víctimes del bombardeig sofert a la ciutat

Document

Documentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939

Cartes i telegrames sobre ajuts econòmics

Title: Carta d'Higinio Sarasqueta, cap de la SAF-28, adreçada a l'alcalde de Granollers, comunicant que el soldat Emilio Agulló Paniello aportarà 1.183 pessetes en benefici de les víctimes del bombardeig sofert a la ciutat

Date(s): 14/6/1938

Archive documentsArchive documents > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Granollers > Subfonds/subcollectionDocumentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939 > SeriesCartes i telegrames sobre ajuts econòmics > DocumentCarta d'Higinio Sarasqueta, cap de la SAF-28, adreçada a l'alcalde de Granollers, comunicant que el soldat Emilio Agulló Paniello aportarà 1.183 pessetes en benefici de les víctimes del bombardeig sofert a la ciutat

Document

Documentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939

Cartes i telegrames sobre ajuts econòmics

Title: Carta de Francisco Purroy Citoler, comissari de guerra del 1r Batalló de l'Exèrcit de l'Est, adreçada a l'alcalde de Granollers, comunicant que envia un gir postal de 1.000 pessetes per a les víctimes del bombardeig recaptades pels soldats i els oficials del seu batalló

Date(s): 24/6/1938

Archive documentsArchive documents > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Granollers > Subfonds/subcollectionDocumentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939 > SeriesCartes i telegrames sobre ajuts econòmics > DocumentCarta de Francisco Purroy Citoler, comissari de guerra del 1r Batalló de l'Exèrcit de l'Est, adreçada a l'alcalde de Granollers, comunicant que envia un gir postal de 1.000 pessetes per a les víctimes del bombardeig recaptades pels soldats i els oficials del seu batalló

Document

Documentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939

Cartes i telegrames sobre ajuts econòmics

Title: Carta de Gustau Piquer, empresari tèxtil de Sabadell, adreçada a l'alcalde de Granollers, expressant el condol pel bombardeig sofert a la ciutat i contribuint amb mil pessetes i dos paquets amb 103,50 metres de roba pels damnificats

Date(s): 14/6/1938

Archive documentsArchive documents > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Granollers > Subfonds/subcollectionDocumentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939 > SeriesCartes i telegrames sobre ajuts econòmics > DocumentCarta de Gustau Piquer, empresari tèxtil de Sabadell, adreçada a l'alcalde de Granollers, expressant el condol pel bombardeig sofert a la ciutat i contribuint amb mil pessetes i dos paquets amb 103,50 metres de roba pels damnificats

Document

Documentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939

Cartes i telegrames sobre ajuts econòmics

Title: Carta de José Albert Fernandez, oficial de Correus del Departament de Censura, adreçada a l'alcalde de Granollers, comunicant que fa una donació de 250 pessetes pels damnificats del bombardeig sofert a la ciutat

Date(s): 4/6/1938

Archive documentsArchive documents > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Granollers > Subfonds/subcollectionDocumentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939 > SeriesCartes i telegrames sobre ajuts econòmics > DocumentCarta de José Albert Fernandez, oficial de Correus del Departament de Censura, adreçada a l'alcalde de Granollers, comunicant que fa una donació de 250 pessetes pels damnificats del bombardeig sofert a la ciutat

Document

Documentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939

Cartes i telegrames sobre ajuts econòmics

Title: Carta de Juan Rius Alsina, tinent en cap de la Secció de Transmissions, adreçada al president del Consell Municipal de Granollers, expressant el seu condol pel bombardeig sofert a la ciutat i adjuntant 100 pessetes per les famílies damnificades

Date(s): 5/6/1938

Archive documentsArchive documents > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Granollers > Subfonds/subcollectionDocumentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939 > SeriesCartes i telegrames sobre ajuts econòmics > DocumentCarta de Juan Rius Alsina, tinent en cap de la Secció de Transmissions, adreçada al president del Consell Municipal de Granollers, expressant el seu condol pel bombardeig sofert a la ciutat i adjuntant 100 pessetes per les famílies damnificades

Document

Documentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939

Cartes i telegrames sobre ajuts econòmics

Title: Carta de l'Ajuntament de Granollers donant les gràcies a les nombroses entitats i ciutadans que van mostrar les seves condolences pel bombardeig sofert a la ciutat. Inclou un llistat de subscripció oberta per tal d'ajudar a les víctimes

Date(s): 1938

Archive documentsArchive documents > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Granollers > Subfonds/subcollectionDocumentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939 > SeriesCartes i telegrames sobre ajuts econòmics > DocumentCarta de l'Ajuntament de Granollers donant les gràcies a les nombroses entitats i ciutadans que van mostrar les seves condolences pel bombardeig sofert a la ciutat. Inclou un llistat de subscripció oberta per tal d'ajudar a les víctimes

Document

Documentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939

Cartes i telegrames sobre ajuts econòmics

Title: Carta de l'Ajuntament de La Força, adreçada a l'alcalde de Granollers, comunicant que s'adjunta la relació de ciutadans de la població que han contribuït a la subscripció oberta en favor de les víctimes del bombardeig

Date(s): 12/7/1938

Archive documentsArchive documents > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Granollers > Subfonds/subcollectionDocumentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939 > SeriesCartes i telegrames sobre ajuts econòmics > DocumentCarta de l'Ajuntament de La Força, adreçada a l'alcalde de Granollers, comunicant que s'adjunta la relació de ciutadans de la població que han contribuït a la subscripció oberta en favor de les víctimes del bombardeig

Document

Documentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939

Cartes i telegrames sobre ajuts econòmics

Title: Carta de l'Ajuntament de Vallgorguina, adreçada a l'alcalde de Granollers, comunicant que aportarà 100 pessetes per ajudar a les víctimes del bombardeig sofert a la ciutat

Date(s): 2/7/1938

Archive documentsArchive documents > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Granollers > Subfonds/subcollectionDocumentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939 > SeriesCartes i telegrames sobre ajuts econòmics > DocumentCarta de l'Ajuntament de Vallgorguina, adreçada a l'alcalde de Granollers, comunicant que aportarà 100 pessetes per ajudar a les víctimes del bombardeig sofert a la ciutat