Contents of: Cartes i telegrames sobre ajuts econòmics [Series]

 
Page 2 of 4. Results: 38. Sorted

Document

Documentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939

Cartes i telegrames sobre ajuts econòmics

Title: Carta de l'alcalde de Granollers, adreçada al Consell d'Empresa de Casa Vilardell, comunicant que s'ha rebut l'aportació de 5 mil pessetes pels damnificats del bombardeig sofert a la ciutat

Date(s): 9/6/1938

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Granollers > Subfonds/subcollectionDocumentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939 > SeriesCartes i telegrames sobre ajuts econòmics > DocumentCarta de l'alcalde de Granollers, adreçada al Consell d'Empresa de Casa Vilardell, comunicant que s'ha rebut l'aportació de 5 mil pessetes pels damnificats del bombardeig sofert a la ciutat

Document

Documentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939

Cartes i telegrames sobre ajuts econòmics

Title: Carta de l'empresa col·lectivitzada Almacenes El Barato, adreçada a l'alcalde de Granollers, comunicant l'aportació de 2 mil pessetes pels damnificats del bombardeig sofert a la ciutat. Inclou el resguard del Banco Hispano Americano i una altra carta demanant la confirmació de la donació rebuda. 11 de juny i 4 de juliol

Date(s): 11/6/1938

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Granollers > Subfonds/subcollectionDocumentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939 > SeriesCartes i telegrames sobre ajuts econòmics > DocumentCarta de l'empresa col·lectivitzada Almacenes El Barato, adreçada a l'alcalde de Granollers, comunicant l'aportació de 2 mil pessetes pels damnificats del bombardeig sofert a la ciutat. Inclou el resguard del Banco Hispano Americano i una altra carta demanant la confirmació de la donació rebuda. 11 de juny i 4 de juliol

Document

Documentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939

Cartes i telegrames sobre ajuts econòmics

Title: Carta de l'empresa col·lectivitzada Garatge Baulenas, adreçada al Comitè d'enllaç CNT-UGT, demanant que aquesta entitat faci l'enviament d'un xec de 10 mil pessetes per contribuir a la subscripció en benefici de les víctimes del bombardeig de Granollers

Date(s): 3/6/1938

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Granollers > Subfonds/subcollectionDocumentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939 > SeriesCartes i telegrames sobre ajuts econòmics > DocumentCarta de l'empresa col·lectivitzada Garatge Baulenas, adreçada al Comitè d'enllaç CNT-UGT, demanant que aquesta entitat faci l'enviament d'un xec de 10 mil pessetes per contribuir a la subscripció en benefici de les víctimes del bombardeig de Granollers

Document

Documentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939

Cartes i telegrames sobre ajuts econòmics

Title: Carta de la Cooperativa Distribuïdora Comarcal del Vallès Oriental, adreçada a l'Ajuntament de Granollers, comunicant una aportació de 500 pessetes pels damnificats del bombardeig sofert a la ciutat

Date(s): 16/6/1938

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Granollers > Subfonds/subcollectionDocumentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939 > SeriesCartes i telegrames sobre ajuts econòmics > DocumentCarta de la Cooperativa Distribuïdora Comarcal del Vallès Oriental, adreçada a l'Ajuntament de Granollers, comunicant una aportació de 500 pessetes pels damnificats del bombardeig sofert a la ciutat

Document

Documentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939

Cartes i telegrames sobre ajuts econòmics

Title: Carta de la Cooperativa Productora de Sabons i Lleixius del Vallès Oriental, adreçada al Consell Municipal de Granollers, comunicant la donació de mil pessetes per a les víctimes del bombardeig sofert a la ciutat

Date(s): 13/7/1938

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Granollers > Subfonds/subcollectionDocumentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939 > SeriesCartes i telegrames sobre ajuts econòmics > DocumentCarta de la Cooperativa Productora de Sabons i Lleixius del Vallès Oriental, adreçada al Consell Municipal de Granollers, comunicant la donació de mil pessetes per a les víctimes del bombardeig sofert a la ciutat

Document

Documentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939

Cartes i telegrames sobre ajuts econòmics

Title: Carta de la indústria col·lectivitzada Roca Umbert, adreçada a l'Ajuntament de Granollers, expressant el seu condol pel bombardeig sofert a la ciutat i comunicant la donació de 20 mil pessetes per socórrer les víctimes

Date(s): 25/6/1938

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Granollers > Subfonds/subcollectionDocumentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939 > SeriesCartes i telegrames sobre ajuts econòmics > DocumentCarta de la indústria col·lectivitzada Roca Umbert, adreçada a l'Ajuntament de Granollers, expressant el seu condol pel bombardeig sofert a la ciutat i comunicant la donació de 20 mil pessetes per socórrer les víctimes

Document

Documentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939

Cartes i telegrames sobre ajuts econòmics

Title: Carta de la Llar Catalana de Maó dirigida a l'Alcalde de Granollers on informa de que la Generalitat els hi va fer un donatiu per la compra de joguines, per haver ajudat econòmicament als damnificats pel bombardeig de Granollers.
Resposta de l'alcaldia de Granollers on informa de l'entrega del donatiu per part de Granollers a la Generalitat per a joguines dels infants de Menorca com agraïment. 22 de desembre 1938 i 16 de gener 1939.

Date(s): 22/12/1938

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Granollers > Subfonds/subcollectionDocumentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939 > SeriesCartes i telegrames sobre ajuts econòmics > DocumentCarta de la Llar Catalana de Maó dirigida a l'Alcalde de Granollers on informa de que la Generalitat els hi va fer un donatiu per la compra de joguines, per haver ajudat econòmicament als damnificats pel bombardeig de Granollers. Resposta de l'alcaldia de Granollers on informa de l'entrega del donatiu per part de Granollers a la Generalitat per a joguines dels infants de Menorca com agraïment. 22 de desembre 1938 i 16 de gener 1939.

Document

Documentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939

Cartes i telegrames sobre ajuts econòmics

Title: Carta del cap del Destacament de Granollers, adreçada a l'alcalde de la ciutat, sol·licitant que no es cobrin els arbitris corresponents als actes en benefici a les víctimes pel bombardeig sofert a la ciutat

Date(s): 29/6/1938

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Granollers > Subfonds/subcollectionDocumentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939 > SeriesCartes i telegrames sobre ajuts econòmics > DocumentCarta del cap del Destacament de Granollers, adreçada a l'alcalde de la ciutat, sol·licitant que no es cobrin els arbitris corresponents als actes en benefici a les víctimes pel bombardeig sofert a la ciutat

Document

Documentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939

Cartes i telegrames sobre ajuts econòmics

Title: Carta del capità en cap del Destacament de Granollers, adreçada a l'alcalde de la ciutat, comunicant que s'organitzarà un festival a benefici dels damnificats pel bombardeig i el convida a presidir l'acte

Date(s): 21/6/1938

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Granollers > Subfonds/subcollectionDocumentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939 > SeriesCartes i telegrames sobre ajuts econòmics > DocumentCarta del capità en cap del Destacament de Granollers, adreçada a l'alcalde de la ciutat, comunicant que s'organitzarà un festival a benefici dels damnificats pel bombardeig i el convida a presidir l'acte

Document

Documentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939

Cartes i telegrames sobre ajuts econòmics

Title: Carta del comissari general de l'Exèrcit de l'Est, adreçada a l'alcalde de Granollers, comunicant que envia el resguard d'un gir postal de 50 pessetes, que el capità Jaime Carreras Marchena destina com a donatiu per socórrer les víctimes del bombardeig sofert a la ciutat. Inclou el resguard

Date(s): 27/6/1938

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Granollers > Subfonds/subcollectionDocumentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939 > SeriesCartes i telegrames sobre ajuts econòmics > DocumentCarta del comissari general de l'Exèrcit de l'Est, adreçada a l'alcalde de Granollers, comunicant que envia el resguard d'un gir postal de 50 pessetes, que el capità Jaime Carreras Marchena destina com a donatiu per socórrer les víctimes del bombardeig sofert a la ciutat. Inclou el resguard