Contents of: Declaracions d'immobles afectats i objectes trobats [Series]

 
Page 1 of 2. Results: 19. Sorted

Document

Documentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939

Declaracions d'immobles afectats i objectes trobats

Title: Cartes de l'alcalde de Granollers a Pedro Pibernat Ciuró, Pedro Ciuró i Rosa Pibernat informant que les cases núm. 1 i 3 del carrer San Roque són declarades en estado ruinoso i que es procedirà a la demolició de la part perillosa o a fer les obres necessàries perquè siguin segures. 15 de maig

Date(s): 15/5/1939

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Granollers > Subfonds/subcollectionDocumentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939 > SeriesDeclaracions d'immobles afectats i objectes trobats > DocumentCartes de l'alcalde de Granollers a Pedro Pibernat Ciuró, Pedro Ciuró i Rosa Pibernat informant que les cases núm. 1 i 3 del carrer San Roque són declarades en estado ruinoso i que es procedirà a la demolició de la part perillosa o a fer les obres necessàries perquè siguin segures. 15 de maig

Document

Documentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939

Declaracions d'immobles afectats i objectes trobats

Title: Comunicats de l'arquitecte municipal en referència a l'estat de les cases núm. 1 i 3 del c.San Roque, afectades pel bombardeig. 9 de maig

Date(s): 9/5/1939

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Granollers > Subfonds/subcollectionDocumentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939 > SeriesDeclaracions d'immobles afectats i objectes trobats > DocumentComunicats de l'arquitecte municipal en referència a l'estat de les cases núm. 1 i 3 del c.San Roque, afectades pel bombardeig. 9 de maig

Document

Documentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939

Declaracions d'immobles afectats i objectes trobats

Title: Carta de l'ajuntament de Granollers a Maria Calzada Deupí, comunicant-li que la seva casa, del número 9 del carrer de Sant Roc, ha quedat afectada pel bombardeig i que resulta perillós pels vianants, de manera que disposa de cinc dies per fer les obres oportunes o retirar els elements perillosos.

Date(s): 24/10/1939

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Granollers > Subfonds/subcollectionDocumentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939 > SeriesDeclaracions d'immobles afectats i objectes trobats > DocumentCarta de l'ajuntament de Granollers a Maria Calzada Deupí, comunicant-li que la seva casa, del número 9 del carrer de Sant Roc, ha quedat afectada pel bombardeig i que resulta perillós pels vianants, de manera que disposa de cinc dies per fer les obres oportunes o retirar els elements perillosos.

Document

Documentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939

Declaracions d'immobles afectats i objectes trobats

Title: Certificat de Miguel Roure Lloréns, secretari de l'Ajuntament de Granollers, exposant que el propietari de varies cases Pedro Farrás Viñas formula una declaració jurada estimant els danys patits, en pessetes, de la casa número 38 del carrer del Lliri, destrossada pel bombardeig del dia 31 de maig de 1938. I d'altres cases seves del carrer Ricomà, bombardejades el dia 24 de gener de 1939.

Date(s): 11/7/1939

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Granollers > Subfonds/subcollectionDocumentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939 > SeriesDeclaracions d'immobles afectats i objectes trobats > DocumentCertificat de Miguel Roure Lloréns, secretari de l'Ajuntament de Granollers, exposant que el propietari de varies cases Pedro Farrás Viñas formula una declaració jurada estimant els danys patits, en pessetes, de la casa número 38 del carrer del Lliri, destrossada pel bombardeig del dia 31 de maig de 1938. I d'altres cases seves del carrer Ricomà, bombardejades el dia 24 de gener de 1939.

Document

Documentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939

Declaracions d'immobles afectats i objectes trobats

Title: Comunicat de l'alcalde de Granollers, adreçat als veïns de la ciutat, demanant que entreguin a l'Ajuntament tots els trossos de bombes o metralla del bombardeig que hagin pogut recollir

Date(s): 14/6/1938

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Granollers > Subfonds/subcollectionDocumentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939 > SeriesDeclaracions d'immobles afectats i objectes trobats > DocumentComunicat de l'alcalde de Granollers, adreçat als veïns de la ciutat, demanant que entreguin a l'Ajuntament tots els trossos de bombes o metralla del bombardeig que hagin pogut recollir

Document

Documentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939

Declaracions d'immobles afectats i objectes trobats

Title: Documentació sobre el litigi entre l'Ajuntament, Mariana Canela Oller i Ana Novellas Valls, arrendatària i propietària respectivament de la casa núm. 4 del c. Anselm Clavé, declarada en estat ruïnós a causa del bombardeig. Inclou: acords de la Comissió Gestora i denúncia per amenaces contra el tinent d'Alcalde. Març - juny

Date(s): 26/4/1939

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Granollers > Subfonds/subcollectionDocumentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939 > SeriesDeclaracions d'immobles afectats i objectes trobats > DocumentDocumentació sobre el litigi entre l'Ajuntament, Mariana Canela Oller i Ana Novellas Valls, arrendatària i propietària respectivament de la casa núm. 4 del c. Anselm Clavé, declarada en estat ruïnós a causa del bombardeig. Inclou: acords de la Comissió Gestora i denúncia per amenaces contra el tinent d'Alcalde. Març - juny

Document

Documentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939

Declaracions d'immobles afectats i objectes trobats

Title: Informe tècnic de l'arquitecte municipal, Josep Boada, informant que, la Fàbrica de Licors Muntanya del carrer Anibal número 12, a causa del bombardeig, incendi i saqueig va quedar totalment destruïda.

Date(s): 26/11/1939

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Granollers > Subfonds/subcollectionDocumentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939 > SeriesDeclaracions d'immobles afectats i objectes trobats > DocumentInforme tècnic de l'arquitecte municipal, Josep Boada, informant que, la Fàbrica de Licors Muntanya del carrer Anibal número 12, a causa del bombardeig, incendi i saqueig va quedar totalment destruïda.

Document

Documentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939

Declaracions d'immobles afectats i objectes trobats

Title: L'alcalde de Granollers escriu al Governador Civil de Barcelona explicant-li que els republicans van fer caure un pont sobre el riu Congost, quan es van retirar, cosa que va malmetre les canonades de conducció d'aigua al barri del Nord i a l'estació de la Compañia de Caminos de Hierro del Norte. Per això sol·licita el material necessari per reparar i que ho subministri la empresa Uralita S.A.

Date(s): 10/2/1939

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Granollers > Subfonds/subcollectionDocumentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939 > SeriesDeclaracions d'immobles afectats i objectes trobats > DocumentL'alcalde de Granollers escriu al Governador Civil de Barcelona explicant-li que els republicans van fer caure un pont sobre el riu Congost, quan es van retirar, cosa que va malmetre les canonades de conducció d'aigua al barri del Nord i a l'estació de la Compañia de Caminos de Hierro del Norte. Per això sol·licita el material necessari per reparar i que ho subministri la empresa Uralita S.A.

Document

Documentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939

Declaracions d'immobles afectats i objectes trobats

Title: Notificació de l'Ajuntament de Granollers per procedir a esfondrar la casa número 10 del carrer del Portalet, afectada pel bombardeig. 27 d'abril.
Inclou informe de l'arquitecte. 15 de maig.

Date(s): 27/4/1939

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Granollers > Subfonds/subcollectionDocumentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939 > SeriesDeclaracions d'immobles afectats i objectes trobats > DocumentNotificació de l'Ajuntament de Granollers per procedir a esfondrar la casa número 10 del carrer del Portalet, afectada pel bombardeig. 27 d'abril. Inclou informe de l'arquitecte. 15 de maig.

Document

Documentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939

Declaracions d'immobles afectats i objectes trobats

Title: Notificació de l'Ajuntament de Granollers per procedir a esfondrar la casa número 12 del carrer del Portalet, afectada pel bombardeig. 27 d'abril.
Inclou informe de l'arquitecte. 15 de maig.

Date(s): 27/4/1939

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Granollers > Subfonds/subcollectionDocumentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939 > SeriesDeclaracions d'immobles afectats i objectes trobats > DocumentNotificació de l'Ajuntament de Granollers per procedir a esfondrar la casa número 12 del carrer del Portalet, afectada pel bombardeig. 27 d'abril. Inclou informe de l'arquitecte. 15 de maig.