Contingut de: 3. Parc zoològic de Barcelona [Subfons/subcol·lecció]

 
Pàgina 1 de 10. Resultats: 97. Ordenació

Document

Fons Antoni Jonch

3. Parc zoològic de Barcelona

Títol: Esborrany d'estatuts de la societat Amigos del Zoo.

Data/es: 1951

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióFons Antoni Jonch > Subfons/subcol·lecció3. Parc zoològic de Barcelona > DocumentEsborrany d'estatuts de la societat Amigos del Zoo.

Document

Fons Antoni Jonch

3. Parc zoològic de Barcelona

Títol: Carta d'Antoni Jonch a José Maluquer on li diu que li envia un projecte d'instal·lació d'un parc zoològic a Barcelona.

Data/es: 1953

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióFons Antoni Jonch > Subfons/subcol·lecció3. Parc zoològic de Barcelona > DocumentCarta d'Antoni Jonch a José Maluquer on li diu que li envia un projecte d'instal·lació d'un parc zoològic a Barcelona.

Document

Fons Antoni Jonch

3. Parc zoològic de Barcelona

Títol: Carta de L. Lassaletta (Camerun) a Antoni Jonch sobre enviament d'animals.

Data/es: 1954

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióFons Antoni Jonch > Subfons/subcol·lecció3. Parc zoològic de Barcelona > DocumentCarta de L. Lassaletta (Camerun) a Antoni Jonch sobre enviament d'animals.

Document

Fons Antoni Jonch

3. Parc zoològic de Barcelona

Títol: Acta de reunió de la Sociedad Amigos del Zoo on es parla de l'estructuració de la societat i de la relació amb el nou parc zoològic.

Data/es: 1955

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióFons Antoni Jonch > Subfons/subcol·lecció3. Parc zoològic de Barcelona > DocumentActa de reunió de la Sociedad Amigos del Zoo on es parla de l'estructuració de la societat i de la relació amb el nou parc zoològic.

Document

Fons Antoni Jonch

3. Parc zoològic de Barcelona

Títol: Carta d'Antoni Jonch a D. Marsans Comas, presidenta de la Liga para la Protección de Animales y Plantas de Barcelona, agraint-li la referència en la seva revista Pregon.

Data/es: 1955

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióFons Antoni Jonch > Subfons/subcol·lecció3. Parc zoològic de Barcelona > DocumentCarta d'Antoni Jonch a D. Marsans Comas, presidenta de la Liga para la Protección de Animales y Plantas de Barcelona, agraint-li la referència en la seva revista Pregon.

Document

Fons Antoni Jonch

3. Parc zoològic de Barcelona

Títol: Carta de J. Palaus del Museu Pedagógico de Ciencias Naturales a Antoni Jonch, on s'ofereix a presentar-lo al personal del museu.

Data/es: 1955

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióFons Antoni Jonch > Subfons/subcol·lecció3. Parc zoològic de Barcelona > DocumentCarta de J. Palaus del Museu Pedagógico de Ciencias Naturales a Antoni Jonch, on s'ofereix a presentar-lo al personal del museu.

Document

Fons Antoni Jonch

3. Parc zoològic de Barcelona

Títol: Carta del dr. B. Perpiñá a Antoni Jonch on li explica que es farà una reunió per fer reajustament de càrrecs i es parlarà de la fundació de la societat Amigos del Zoo.

Data/es: 1955

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióFons Antoni Jonch > Subfons/subcol·lecció3. Parc zoològic de Barcelona > DocumentCarta del dr. B. Perpiñá a Antoni Jonch on li explica que es farà una reunió per fer reajustament de càrrecs i es parlarà de la fundació de la societat Amigos del Zoo.

Document

Fons Antoni Jonch

3. Parc zoològic de Barcelona

Títol: Carta de Miguel Barcala, de El Alminar, dirigida a Antoni Jonch sobre intercanvi d'animals.

Data/es: 1955

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióFons Antoni Jonch > Subfons/subcol·lecció3. Parc zoològic de Barcelona > DocumentCarta de Miguel Barcala, de El Alminar, dirigida a Antoni Jonch sobre intercanvi d'animals.

Document

Fons Antoni Jonch

3. Parc zoològic de Barcelona

Títol: Comunicat del president de la societat Amigos del Zoo, I. Barraquer, a Antoni Jonch per demanar-li l'assistència a la reunió on es decidirà l'acte de constitució d'aquesta.

Data/es: 1955

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióFons Antoni Jonch > Subfons/subcol·lecció3. Parc zoològic de Barcelona > DocumentComunicat del president de la societat Amigos del Zoo, I. Barraquer, a Antoni Jonch per demanar-li l'assistència a la reunió on es decidirà l'acte de constitució d'aquesta.

Document

Fons Antoni Jonch

3. Parc zoològic de Barcelona

Títol: Comunicat del professor I. Barraquer a Antoni Jonch, demanant la seva assistència a la reunió de la nova societat Los Amigos del Zoo.

Data/es: 1955

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióFons Antoni Jonch > Subfons/subcol·lecció3. Parc zoològic de Barcelona > DocumentComunicat del professor I. Barraquer a Antoni Jonch, demanant la seva assistència a la reunió de la nova societat Los Amigos del Zoo.