Contents of: 4. Urbanisme i Obres [Subfonds/subcollection]

 
Page 1 of 1. Results: 10. Sorted

Document

Fons Ajuntament de Palou

4. Urbanisme i Obres

Title: Expedient governatiu instat per la denúncia presentada pel senyor Juan Estapé, a causa del mal estat de la façana de la masia anomenada Cal Mariné, de Palou, 1890.

Date(s): 28/4-3/5/1890

Archive documentsArchive documents > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Palou > Subfonds/subcollection4. Urbanisme i Obres > DocumentExpedient governatiu instat per la denúncia presentada pel senyor Juan Estapé, a causa del mal estat de la façana de la masia anomenada Cal Mariné, de Palou, 1890.

Document

Fons Ajuntament de Palou

4. Urbanisme i Obres

Title: Ofici de la Diputació Provincial de Barcelona a l'Ajuntament de Palou, en què reclama la justificació d'una subvenció, de 14 de setembre de 1892, de 2000 PTA,

Date(s): 5/1/1894

Archive documentsArchive documents > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Palou > Subfonds/subcollection4. Urbanisme i Obres > DocumentOfici de la Diputació Provincial de Barcelona a l'Ajuntament de Palou, en què reclama la justificació d'una subvenció, de 14 de setembre de 1892, de 2000 PTA,

Document

Fons Ajuntament de Palou

4. Urbanisme i Obres

Title: Permís d'obres concedit al senyor Juan Monrás Sabé, per a la construcció d'una casa sita a la carretera del Masnou a Granollers, de Palou.

Date(s): 28/9-27/10/1899

Archive documentsArchive documents > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Palou > Subfonds/subcollection4. Urbanisme i Obres > DocumentPermís d'obres concedit al senyor Juan Monrás Sabé, per a la construcció d'una casa sita a la carretera del Masnou a Granollers, de Palou.

Document

Fons Ajuntament de Palou

4. Urbanisme i Obres

Title: Sol.licitud de permís d'obres del senyor Ramon Estrada Roca, a l'Ajuntament de Palou, per a la construcció d'una casa i un pou, en terrenys de servitud , propietat del ferrocarril Barcelona-Sant Joan de les Abadesses.

Date(s): 3/11/1902–13/3/1903

Archive documentsArchive documents > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Palou > Subfonds/subcollection4. Urbanisme i Obres > DocumentSol.licitud de permís d'obres del senyor Ramon Estrada Roca, a l'Ajuntament de Palou, per a la construcció d'una casa i un pou, en terrenys de servitud , propietat del ferrocarril Barcelona-Sant Joan de les Abadesses.

Document

Fons Ajuntament de Palou

4. Urbanisme i Obres

Title: Permís d'obres concedit al senyor José Mayol Cladellas, per a la construcció d'una casa sita a la carretera del Masnou, km 15, de Palou.

Date(s): 14/10-7/12/1903

Archive documentsArchive documents > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Palou > Subfonds/subcollection4. Urbanisme i Obres > DocumentPermís d'obres concedit al senyor José Mayol Cladellas, per a la construcció d'una casa sita a la carretera del Masnou, km 15, de Palou.

Document

Fons Ajuntament de Palou

4. Urbanisme i Obres

Title: Expedient instat pel senyor Antonio Pascual Tintó, per construir un canyet en la finca propietat del senyor Raimundo Martí, expedient que inclou dues escriptures del segle XVIII les quals reflecteixen els traspassos de la propietat.

Date(s): 14/8-14/11/1904

Archive documentsArchive documents > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Palou > Subfonds/subcollection4. Urbanisme i Obres > DocumentExpedient instat pel senyor Antonio Pascual Tintó, per construir un canyet en la finca propietat del senyor Raimundo Martí, expedient que inclou dues escriptures del segle XVIII les quals reflecteixen els traspassos de la propietat.

Document

Fons Ajuntament de Palou

4. Urbanisme i Obres

Title: Permís d'obres concedit al senyor Jaime Tintó Angelet, per a la construcció d'un mur de tancament, a la carretera de Masnou a Granollers, de Palou.

Date(s): 26/2-23/3/1907

Archive documentsArchive documents > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Palou > Subfonds/subcollection4. Urbanisme i Obres > DocumentPermís d'obres concedit al senyor Jaime Tintó Angelet, per a la construcció d'un mur de tancament, a la carretera de Masnou a Granollers, de Palou.

Document

Fons Ajuntament de Palou

4. Urbanisme i Obres

Title: Permís d'obres concedit al senyor Jaime Armadans Surós, per a la construcció d'una casa i un pou, a la carretera de Masnou a Granollers, km 16, de Palou.

Date(s): 10/6-23/8/1907

Archive documentsArchive documents > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Palou > Subfonds/subcollection4. Urbanisme i Obres > DocumentPermís d'obres concedit al senyor Jaime Armadans Surós, per a la construcció d'una casa i un pou, a la carretera de Masnou a Granollers, km 16, de Palou.

Document

Fons Ajuntament de Palou

4. Urbanisme i Obres

Title: Permís d'obres concedit al senyor Juan Parés Farnés, per a la construcció de dues cases amb murs de tancament, a la carretera de Masnou a Granollers, de Palou.

Date(s): 15/2-12/3/1909

Archive documentsArchive documents > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Palou > Subfonds/subcollection4. Urbanisme i Obres > DocumentPermís d'obres concedit al senyor Juan Parés Farnés, per a la construcció de dues cases amb murs de tancament, a la carretera de Masnou a Granollers, de Palou.

Document

Fons Ajuntament de Palou

4. Urbanisme i Obres

Title: Permís d'obres concedit al senyor Jaime Pla, per a la costrucció d'una casa a la carretera de Masnou a Granollers, km 15, de Palou.

Date(s): 25/10-1/12/1913

Archive documentsArchive documents > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Palou > Subfonds/subcollection4. Urbanisme i Obres > DocumentPermís d'obres concedit al senyor Jaime Pla, per a la costrucció d'una casa a la carretera de Masnou a Granollers, km 15, de Palou.