Contents of: Onomàstica [Fonds/collection]

 
Page 1 of 7,369. Results: 73,690. Sorted

Name

Abadal

Llinars del Vallès

(Llinars).- En les diverses documentacions es troben persones amb el cognom Abadal a les parròquies de Collsabadell i de Sanata, sense que es pugui afirmar que visquessin en una casa a la qual es donés el nom del propi cognom, encara que fos de forma temporal.
"Los noms continguts en las confessions del present capbreu són. Pau Abadal, F.26 Collsabadell" (ADB, caixa núm.47 Vallgorguina Capb. Confessions i censals). “Bonavª Abadal, personals: 1 [...]

Name

Abadal

Vilalba Sasserra

(VilalbS.).- "23 desembre 1830 en les fonts baptismals de la Igl. de Santa Maria de Vilalba Sasserra, sufragania de Sant Andreu de Vallgorguina, bisbat de Barcelona per mi lo baix firmant Eudald Pigrau pvre. rector de dita parroquia fonch batejat, Joseph, Miquel, Mariano, fill legitim y natural de Llorens Abadal, natural de Vilalba y de Teresa Coll de Vallgorguina, padrins Josep Coll oncle natural de Vallgorguina y Rita Gual de Vilalba" [...]

Name

Abadal

Castellterçol

(Castellt.).- "Delimitació del terme del Castell l'any 1592: Fins al cap de la Rovira, que anomenen Abadal" (CHV, p. 63).

Name

Abadal, els gorgs

Cardedeu

(Cardedeu).- “Terra de secà, vinya, partida Gorgs Abadal o Gorgs Sabadell, llevant Josep Manent Xicola, migdia-ponent Ramon Riera, nord Teresa Jo Roca mediant camí. Rossend Klein Noriega, Joan Klein Serraler” (RPGr, ll. 9, fca. 930, f. 75). “Terra en el paratge anomenat gorg Sabadell, llevant mas Andreu, migdia Josepa Matas, ponent el camí de Vilamajor. Fontova Matas, Fontova Escribà any 1944” (RPGr, ll. 10, fca. 1089, f. 2340).

Name

Abadencs, el mas

Sant Celoni

(S.Celoni).- Terres de la propietat que avui anomenem can Lligada.
"Les terres del mas del Pont, aleshores Abadenchs" (JV, Santcelonines, p. 100). (ADB, Llibre "gratiarum", T. 80, F. 467-470).

Name

Abadia, el mas

Caldes de Montbui

(Caldes) .- Les terres d'aquesta antiga propietat devien estar situades al nord del camí de Bigues, o potser, fins i tot, travessades per aquest camí, arribant fins a Montbui, amb la propietat de Carerac a ponent, i el que avui és el límit termenal de Santa Eulàlia de Ronçana a llevant. Una referència documental parla de Badia de Regassol. Els masos de Regassol i de Campdepedrós passen a pertànyer aquesta propietat.
De la denominació de l'antic [...]

Name

Abaiés, la vinya

Les Franqueses del Vallès

(Franqueses).- Trobem documentat aquest topònim, per anomenar una peça de terra dedicada a la vinya. Hom podria pensar que hi tinguessin ceps de la classe abaié, la qual hauria pogut donar nom a la peça de terra.
“Josep Vinyas Carbonell. Llevant Isidre Ballús, migdia torrent, ponent Isidre Grau, nord Joan Dalmau, vinya de tercera, 27 a, 54 ca” (AMFV, caixa 0719, LlAm1950, T. II, núm. 395, f. 177, fca. 9).

Name

Abaixador, l'; l'Abaixadora i els Abaixadors

Caldes de Montbui

(Caldes) .- Trobem documentades aquestes tres formes, per fer referència segurament al mateix lloc, és a dir, a l'entorn de la zona de l'Aliment i el camí del Farell. Lloc accidentat amb forts pendents que haurien originat aquestes denominacions.
v. Rieral.

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionOnomàstica > NameAbaixador, l'; l'Abaixadora i els Abaixadors

Name

Abaixador, l’; la vinya de l’Abaixador.

Sant Antoni de Vilamajor

(SAVilamj.).- L’Abaixador: De la documentació a partir del segle XVIII, podem pensar que inicialment fos un nom de lloc i de casa i, posterioment, també un sobrenom o motiu.
“Vilanova y Carrer Vell: Riera Abaixador. Francisco Riera, Magdalena, Joan i Faló Riera” (ADB, Caixa 1.9, LlbCom1743 i [...]

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionOnomàstica > NameAbaixador, l’; la vinya de l’Abaixador.

Name

Abaixador, l’; la vinya de l’Abaixador.

Sant Pere de Vilamajor

(SPVilamj).- L’Abaixador; la vinya de l’Abaixador: Terra de conreu situada en el terme de Sant Pere de Vilamajor, que tenia l’anomenat Abaixador de Sant Antoni de Vilamajor.
“Vilanova. Abaixador. Francisco Riera. 4 persones” (ADB, Caixa1.9, PlecCom1744). “L’Abaixador: De la documentació a [...]

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionOnomàstica > NameAbaixador, l’; la vinya de l’Abaixador.