Contingut de: Col·lecció de pergamins [Fons/col·lecció]

 
Pàgina 1 de 50. Resultats: 496. Ordenació

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Títol: (Al recte) Pere Joan Valls de Vilella, senyor del mas Valls de Vilella Sobirana de la parròquia de Caldes de Montbui, fa nou establiment de terres, en el lloc anomenat Genesta, i reducció de tasca a Jaume Cors. (Al vers) Jaume Artigas i altres de la parròquia de Lliçà d'Amunt fan acte de lloació a Antoni Cabos, de Santa Eulàlia de Ronçana, del mas Ginesta Subirà a la parròquia de Sant Esteve de Palaudàries.

Data/es: 3/10/1454

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióCol·lecció de pergamins > Document(Al recte) Pere Joan Valls de Vilella, senyor del mas Valls de Vilella Sobirana de la parròquia de Caldes de Montbui, fa nou establiment de terres, en el lloc anomenat Genesta, i reducció de tasca a Jaume Cors. (Al vers) Jaume Artigas i altres de la parròquia de Lliçà d'Amunt fan acte de lloació a Antoni Cabos, de Santa Eulàlia de Ronçana, del mas Ginesta Subirà a la parròquia de Sant Esteve de Palaudàries.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Títol: [Martí ] i Bartomeu Coromina estableixen una peça de terra a Santa Eulàlia de Ronçana

Data/es: 1524

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióCol·lecció de pergamins > Document[Martí ] i Bartomeu Coromina estableixen una peça de terra a Santa Eulàlia de Ronçana

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Títol: Abal de rebut en poder de mossèn Miquel Leotard notari de Granollers.

Data/es: 1523

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióCol·lecció de pergamins > DocumentAbal de rebut en poder de mossèn Miquel Leotard notari de Granollers.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Títol: Acord de la Universitat de la vila de Granollers sobre la redempció de censals.

Data/es: 2/2/1426

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióCol·lecció de pergamins > DocumentAcord de la Universitat de la vila de Granollers sobre la redempció de censals.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Títol: Acord entre el rector, Guillem Donadeu, i els feligresos de la parròquia de Sant Esteve de Vilanova sobre drets i obligacions parroquials.

Data/es: 16/1/1431

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióCol·lecció de pergamins > DocumentAcord entre el rector, Guillem Donadeu, i els feligresos de la parròquia de Sant Esteve de Vilanova sobre drets i obligacions parroquials.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Títol: Acord entre els jurats de la vila de Granollers i Asbert Rosas sobre el mesuratge de l'oli al mercat de Granollers.

Data/es: 27/2/1422

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióCol·lecció de pergamins > DocumentAcord entre els jurats de la vila de Granollers i Asbert Rosas sobre el mesuratge de l'oli al mercat de Granollers.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Títol: Acord entre Nicolau Oromir, rector de Santa Eulàlia de Ronçana i els seus feligresos sobre drets parroquials.

Data/es: 1388

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióCol·lecció de pergamins > DocumentAcord entre Nicolau Oromir, rector de Santa Eulàlia de Ronçana i els seus feligresos sobre drets parroquials.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Títol: Acte que fa Bernat Torrents a Miquel Canyellas.

Data/es: 6/5/1573

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióCol·lecció de pergamins > DocumentActe que fa Bernat Torrents a Miquel Canyellas.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Títol: Agnès, muller de Jaume Infern, de la parròquia de Sant Pere de Bigues, fa donació del mas Infern al seu fill Joan.

Data/es: 7/8/1407

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióCol·lecció de pergamins > DocumentAgnès, muller de Jaume Infern, de la parròquia de Sant Pere de Bigues, fa donació del mas Infern al seu fill Joan.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Títol: Agnès, vídua de Ferrer Torrents, estableix a Berenguer Traver una peça de terra situada a la parròquia de Sant Esteve de Granollers, al lloc anomenat de Vinyet Superior.

Data/es: 27/4/1354

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióCol·lecció de pergamins > DocumentAgnès, vídua de Ferrer Torrents, estableix a Berenguer Traver una peça de terra situada a la parròquia de Sant Esteve de Granollers, al lloc anomenat de Vinyet Superior.