Contingut de: Col·lecció de pergamins [Fons/col·lecció]

 
Pàgina 1 de 50. Resultats: 496. Ordenació

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Títol: (Al recte) Pere Joan Valls de Vilella, senyor del mas Valls de Vilella Sobirana de la parròquia de Caldes de Montbui, fa nou establiment de terres, en el lloc anomenat Genesta, i reducció de tasca a Jaume Cors. (Al vers) Jaume Artigas i altres de la parròquia de Lliçà d'Amunt fan acte de lloació a Antoni Cabos, de Santa Eulàlia de Ronçana, del mas Ginesta Subirà a la parròquia de Sant Esteve de Palaudàries.

Data/es: 3/10/1454

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióCol·lecció de pergamins > Document(Al recte) Pere Joan Valls de Vilella, senyor del mas Valls de Vilella Sobirana de la parròquia de Caldes de Montbui, fa nou establiment de terres, en el lloc anomenat Genesta, i reducció de tasca a Jaume Cors. (Al vers) Jaume Artigas i altres de la parròquia de Lliçà d'Amunt fan acte de lloació a Antoni Cabos, de Santa Eulàlia de Ronçana, del mas Ginesta Subirà a la parròquia de Sant Esteve de Palaudàries.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Títol: [Martí ] i Bartomeu Coromina estableixen una peça de terra a Santa Eulàlia de Ronçana

Data/es: 3/3/1904

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióCol·lecció de pergamins > Document[Martí ] i Bartomeu Coromina estableixen una peça de terra a Santa Eulàlia de Ronçana

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Títol: El matrimoni Elisenda i Romeu Traver, de la parròquia de Sant Pere de Bigues, donen a llur filla Guillema unes cases, un olivar i un camp.

Data/es: 4/1323

Número: 64

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióCol·lecció de pergamins > DocumentEl matrimoni Elisenda i Romeu Traver, de la parròquia de Sant Pere de Bigues, donen a llur filla Guillema unes cases, un olivar i un camp.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Títol: Lletra de Ferran I, rei d'Aragó, al jurats de la vila de Granollers per la qual els permet de nomenar síndics que s'encarreguin de promoure el retorn de l'esmentada vila a la jurisdicció reial.

Data/es: 6/1414

Número: 208

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióCol·lecció de pergamins > DocumentLletra de Ferran I, rei d'Aragó, al jurats de la vila de Granollers per la qual els permet de nomenar síndics que s'encarreguin de promoure el retorn de l'esmentada vila a la jurisdicció reial.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Títol: Gabriel Serrador, de la parròquia de Sant Martí de Cerdanyola, cedeix a Mateu Arnau, de la parròquia de Santa Maria de Barberà, els drets que té d'un censal.

Data/es: 1/1441

Número: 263

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióCol·lecció de pergamins > DocumentGabriel Serrador, de la parròquia de Sant Martí de Cerdanyola, cedeix a Mateu Arnau, de la parròquia de Santa Maria de Barberà, els drets que té d'un censal.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Títol: Bernat Company, de la parròquia de Santa Maria de Martorelles, estableix a Marc Font, de la vila de Granollers, tot el que té dins les muralles de l'esmentada vila, al barri de Corró, prop del portal.

Data/es: 1-30/5/1442

Número: 270

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióCol·lecció de pergamins > DocumentBernat Company, de la parròquia de Santa Maria de Martorelles, estableix a Marc Font, de la vila de Granollers, tot el que té dins les muralles de l'esmentada vila, al barri de Corró, prop del portal.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Títol: El matrimoni Gemísia i Joan Valls de Vilella, de Caldes de Montbui, doten a llur filla Francesca Coloma.

Data/es: 1/1453

Número: 290

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióCol·lecció de pergamins > DocumentEl matrimoni Gemísia i Joan Valls de Vilella, de Caldes de Montbui, doten a llur filla Francesca Coloma.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Títol: Manuscrit de proverbis

Data/es: 1300

Número: 1873

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Títol: Abal de rebut en poder de mossèn Miquel Leotard notari de Granollers.

Data/es: 2/3/1904

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióCol·lecció de pergamins > DocumentAbal de rebut en poder de mossèn Miquel Leotard notari de Granollers.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Títol: Acord de la Universitat de la vila de Granollers sobre la redempció de censals.

Data/es: 2/2/1426

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióCol·lecció de pergamins > DocumentAcord de la Universitat de la vila de Granollers sobre la redempció de censals.