Contents of: Col·lecció de pergamins [Fonds/collection]

 
Page 2 of 50. Results: 496. Sorted

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Acord entre el rector, Guillem Donadeu, i els feligresos de la parròquia de Sant Esteve de Vilanova sobre drets i obligacions parroquials.

Date(s): 16/1/1431

Archive documentsArchive documents > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentAcord entre el rector, Guillem Donadeu, i els feligresos de la parròquia de Sant Esteve de Vilanova sobre drets i obligacions parroquials.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Acord entre els jurats de la vila de Granollers i Asbert Rosas sobre el mesuratge de l'oli al mercat de Granollers.

Date(s): 27/2/1422

Archive documentsArchive documents > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentAcord entre els jurats de la vila de Granollers i Asbert Rosas sobre el mesuratge de l'oli al mercat de Granollers.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Acord entre Nicolau Oromir, rector de Santa Eulàlia de Ronçana i els seus feligresos sobre drets parroquials.

Date(s): 19/10/1903

Archive documentsArchive documents > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentAcord entre Nicolau Oromir, rector de Santa Eulàlia de Ronçana i els seus feligresos sobre drets parroquials.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Acte que fa Bernat Torrents a Miquel Canyellas.

Date(s): 6/5/1573

Archive documentsArchive documents > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentActe que fa Bernat Torrents a Miquel Canyellas.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Agnès, muller de Jaume Infern, de la parròquia de Sant Pere de Bigues, fa donació del mas Infern al seu fill Joan.

Date(s): 7/8/1407

Archive documentsArchive documents > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentAgnès, muller de Jaume Infern, de la parròquia de Sant Pere de Bigues, fa donació del mas Infern al seu fill Joan.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Agnès, vídua de Ferrer Torrents, estableix a Berenguer Traver una peça de terra situada a la parròquia de Sant Esteve de Granollers, al lloc anomenat de Vinyet Superior.

Date(s): 27/4/1354

Archive documentsArchive documents > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentAgnès, vídua de Ferrer Torrents, estableix a Berenguer Traver una peça de terra situada a la parròquia de Sant Esteve de Granollers, al lloc anomenat de Vinyet Superior.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Agnès, vídua de Pere Puig, de la vila de Caldes de Montbui, lliura en dot els seus béns a la seva neboda Francesca, filla de Francesca i Francesc Canells, per casar-se amb Peric Vall, fill de Jaume Vall, blanquer i de l'esmentada vila.

Date(s): 16/1/1395

Archive documentsArchive documents > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentAgnès, vídua de Pere Puig, de la vila de Caldes de Montbui, lliura en dot els seus béns a la seva neboda Francesca, filla de Francesca i Francesc Canells, per casar-se amb Peric Vall, fill de Jaume Vall, blanquer i de l'esmentada vila.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Agnès Soler, vídua de Dalmau Soler, de la vila de Granollers, reconeix haver rebut de Bernat Creixell, clavari de Granollers, els rèdits d'un censal mort.

Date(s): 8/2/1443

Archive documentsArchive documents > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentAgnès Soler, vídua de Dalmau Soler, de la vila de Granollers, reconeix haver rebut de Bernat Creixell, clavari de Granollers, els rèdits d'un censal mort.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: A la presència d'Ermessenda, abadessa de Sant Pere de les Puel·les, Ramon Mataró adjudica els béns de Berenguer de Palaudàries, difunt, als hereus de la seva filla Dolça.

Date(s): 5/11/1247

Archive documentsArchive documents > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentA la presència d'Ermessenda, abadessa de Sant Pere de les Puel·les, Ramon Mataró adjudica els béns de Berenguer de Palaudàries, difunt, als hereus de la seva filla Dolça.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Andreu Rull, prevere beneficiat a l'altar de Sant Bartomeu de l'església de Granollers, confessa haver rebut d'Antoni Tarafa, clavari de Granollers, els rèdits d'un censal mort.

Date(s): 13/2/1441

Archive documentsArchive documents > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentAndreu Rull, prevere beneficiat a l'altar de Sant Bartomeu de l'església de Granollers, confessa haver rebut d'Antoni Tarafa, clavari de Granollers, els rèdits d'un censal mort.