Contents of: Col·lecció de pergamins [Fonds/collection]

 
Page 2 of 50. Results: 496. Sorted

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Agnès, vídua de Pere Puig, de la vila de Caldes de Montbui, lliura en dot els seus béns a la seva neboda Francesca, filla de Francesca i Francesc Canells, per casar-se amb Peric Vall, fill de Jaume Vall, blanquer i de l'esmentada vila.

Date(s): 16/1/1395

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentAgnès, vídua de Pere Puig, de la vila de Caldes de Montbui, lliura en dot els seus béns a la seva neboda Francesca, filla de Francesca i Francesc Canells, per casar-se amb Peric Vall, fill de Jaume Vall, blanquer i de l'esmentada vila.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Agnès Soler, vídua de Dalmau Soler, de la vila de Granollers, reconeix haver rebut de Bernat Creixell, clavari de Granollers, els rèdits d'un censal mort.

Date(s): 8/2/1443

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentAgnès Soler, vídua de Dalmau Soler, de la vila de Granollers, reconeix haver rebut de Bernat Creixell, clavari de Granollers, els rèdits d'un censal mort.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: A la presència d'Ermessenda, abadessa de Sant Pere de les Puel·les, Ramon Mataró adjudica els béns de Berenguer de Palaudàries, difunt, als hereus de la seva filla Dolça.

Date(s): 5/11/1247

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentA la presència d'Ermessenda, abadessa de Sant Pere de les Puel·les, Ramon Mataró adjudica els béns de Berenguer de Palaudàries, difunt, als hereus de la seva filla Dolça.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Andreu Rull, prevere beneficiat a l'altar de Sant Bartomeu de l'església de Granollers, confessa haver rebut d'Antoni Tarafa, clavari de Granollers, els rèdits d'un censal mort.

Date(s): 13/2/1441

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentAndreu Rull, prevere beneficiat a l'altar de Sant Bartomeu de l'església de Granollers, confessa haver rebut d'Antoni Tarafa, clavari de Granollers, els rèdits d'un censal mort.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Angelina, filla d'Antoni mergarit de Cornellà i vídua de Pere Infern, declara haver rebut el seu dot del seu sogre Joan Infern, de la parròquia de Sant Pere de Bigues.

Date(s): 2/1/1460

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentAngelina, filla d'Antoni mergarit de Cornellà i vídua de Pere Infern, declara haver rebut el seu dot del seu sogre Joan Infern, de la parròquia de Sant Pere de Bigues.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Anna Orriols, vídua del mercader Gabriel Orriols, de Caldes de Montbui li reconèix a Antoni Valls de Vilella un honor al terme de Caldes de Montbui.

Date(s): 8/6/1563

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentAnna Orriols, vídua del mercader Gabriel Orriols, de Caldes de Montbui li reconèix a Antoni Valls de Vilella un honor al terme de Caldes de Montbui.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Antic Canyelles, alies Prat, i la seva muller Miquela, propietària del mas Prat de la parròquia de Sant Andreu de Samalús, concedeixen a Joan Mateu, menor d'edat i pagès de l'esmentada parròquia, una peça de terra.

Date(s): 3/6/1529

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentAntic Canyelles, alies Prat, i la seva muller Miquela, propietària del mas Prat de la parròquia de Sant Andreu de Samalús, concedeixen a Joan Mateu, menor d'edat i pagès de l'esmentada parròquia, una peça de terra.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Antic Cladelles, de la parròquia de Sant Cristòfol de Lliçà de Vall, declara haver rebut de Jaume del Mas Ferran, clavari de la vila de Granollers, els rèdits d'un censal mort.

Date(s): 27/9/1431

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentAntic Cladelles, de la parròquia de Sant Cristòfol de Lliçà de Vall, declara haver rebut de Jaume del Mas Ferran, clavari de la vila de Granollers, els rèdits d'un censal mort.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Antic Ginard, la seva esposa Francisca i llur fill Joan, estableixen [terres prop del Castell de la Roca?] a Francesc Staper.

Date(s): 1562

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentAntic Ginard, la seva esposa Francisca i llur fill Joan, estableixen [terres prop del Castell de la Roca?] a Francesc Staper.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Antic Llobet, fill de Joan Llobet, de la parròquia de Santa Maria de Caldes de Montbui, fa una donació al seu germà Narcís Llobet.

Date(s): 13/8/1573

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentAntic Llobet, fill de Joan Llobet, de la parròquia de Santa Maria de Caldes de Montbui, fa una donació al seu germà Narcís Llobet.