Contents of: Col·lecció de pergamins [Fonds/collection]

 
Page 49 of 50. Results: 496. Sorted

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Testament de Jaume Vilardell pagès de la parròquia de Santa Maria de Llinars.

Date(s): 4/3/1560

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentTestament de Jaume Vilardell pagès de la parròquia de Santa Maria de Llinars.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Testament de Jerònim Xammar, pararire i pagès de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla.

Date(s): 4/2/1543

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentTestament de Jerònim Xammar, pararire i pagès de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Testament de Joana, esposa de Joan Infern, de la parròquia de Sant Pere de Bigues.

Date(s): 18/9/1422

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentTestament de Joana, esposa de Joan Infern, de la parròquia de Sant Pere de Bigues.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Testament de Joana, muller de Jaume Ifern.

Date(s): 23/2/1501

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentTestament de Joana, muller de Jaume Ifern.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Testament de Joan Infern, de la parròquia de Sant Pere de Bigues.

Date(s): 31/1/1461

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentTestament de Joan Infern, de la parròquia de Sant Pere de Bigues.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Testament de Margarida Soler, esposa d'Andreu Soler, de la parròquia de Sant Pere de Bertí.

Date(s): 29/10/1457

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentTestament de Margarida Soler, esposa d'Andreu Soler, de la parròquia de Sant Pere de Bertí.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Testament de Marianna, esposa de Bernat Rovira, de la parròquia de Sant Pere de Bigues.

Date(s): 20/11/1457

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentTestament de Marianna, esposa de Bernat Rovira, de la parròquia de Sant Pere de Bigues.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Testament de Pere Antic, de la parròquia de Sant Pere de Vallcarca.

Date(s): 11/7/1400

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentTestament de Pere Antic, de la parròquia de Sant Pere de Vallcarca.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Testament de Pere Infern, de la parròquia de Sant Pere de Bigues, designant com a marmessors al seu pare Joan Infern i al seu germá Miquel Infern.

Date(s): 29/5/1458

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentTestament de Pere Infern, de la parròquia de Sant Pere de Bigues, designant com a marmessors al seu pare Joan Infern i al seu germá Miquel Infern.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Testament de Saura, muller d'Arnau de Valls Superiors, de la parròquia de Santa Maria de Caldes de Montbui, designant com a marmessors al seu fill Ramon de Valls Superiors i Bernat de Cumbis rector de l'església de Sant Esteve de Palaudàries.

Date(s): 26/4/1320

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentTestament de Saura, muller d'Arnau de Valls Superiors, de la parròquia de Santa Maria de Caldes de Montbui, designant com a marmessors al seu fill Ramon de Valls Superiors i Bernat de Cumbis rector de l'església de Sant Esteve de Palaudàries.