Contingut de: Col·lecció de pergamins [Fons/col·lecció]

 
Pàgina 50 de 50. Resultats: 496. Ordenació

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Títol: Venda de la propietat d'un cencal mort feta per Joan Pere Ros, blanquer de l'adoberia de Granollers, i la seva primera esposa Constança.

Data/es: 18/3/1904

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióCol·lecció de pergamins > DocumentVenda de la propietat d'un cencal mort feta per Joan Pere Ros, blanquer de l'adoberia de Granollers, i la seva primera esposa Constança.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Títol: Establiment de terres?

Data/es: 4/4/1904

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Títol: Antic Ginard, la seva esposa Francisca i llur fill Joan, estableixen [terres prop del Castell de la Roca?] a Francesc Staper.

Data/es: 10/4/1904

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióCol·lecció de pergamins > DocumentAntic Ginard, la seva esposa Francisca i llur fill Joan, estableixen [terres prop del Castell de la Roca?] a Francesc Staper.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Títol: Jaume Gorg amb els seus fill Joan i Gabriel, i el seu net Jaume, pagesos de la parròquia de Santa Maria de Barberà del Vallès, reconeixen a Joana, muller de Gabriel Gorg i filla de Francisca i d'Antoni Valls de Vilella, pagès de la parròquia de Santa Maria de Caldes de Montbui, haver rebut el seu dot.

Data/es: 16/4/1904

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióCol·lecció de pergamins > DocumentJaume Gorg amb els seus fill Joan i Gabriel, i el seu net Jaume, pagesos de la parròquia de Santa Maria de Barberà del Vallès, reconeixen a Joana, muller de Gabriel Gorg i filla de Francisca i d'Antoni Valls de Vilella, pagès de la parròquia de Santa Maria de Caldes de Montbui, haver rebut el seu dot.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Títol: Establiment d'una peça de terra dintre del terme de la vila de Granollers signat per Jaume de Tagamanent.

Data/es: 17/4/1904

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióCol·lecció de pergamins > DocumentEstabliment d'una peça de terra dintre del terme de la vila de Granollers signat per Jaume de Tagamanent.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Títol: Butlla del Papa Gregori XIII, sobre la parròquia de Santa Maria de Mataró, Joan Dimas Loris rector, la parròquia de Sant Esteve de Vilanova, Antoni Torrent rector, i el Concili Tridentí.

Data/es: 20/4/1904

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióCol·lecció de pergamins > DocumentButlla del Papa Gregori XIII, sobre la parròquia de Santa Maria de Mataró, Joan Dimas Loris rector, la parròquia de Sant Esteve de Vilanova, Antoni Torrent rector, i el Concili Tridentí.