Contents of: Col·lecció de pergamins [Fonds/collection]

 
Page 2 of 50. Results: 496. Sorted

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Dolça, filla òrfena de Guillem Jovell i de Pereta, dóna en esponsalici a Joan Formiguera el mas on habita, un molí i un honor que posseeix a la parròquia de Santa Eulàlia de Ronçana, al lloc anomenat l'Infern. Per la seva banda, Joan li dóna 344 sous de moneda de Barcelona.

Date(s): 31/8/1218

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentDolça, filla òrfena de Guillem Jovell i de Pereta, dóna en esponsalici a Joan Formiguera el mas on habita, un molí i un honor que posseeix a la parròquia de Santa Eulàlia de Ronçana, al lloc anomenat l'Infern. Per la seva banda, Joan li dóna 344 sous de moneda de Barcelona.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Arnau Villar estableix a Dolça, filla de Guillem Jovell, un honor situat a la parròquia de Santa Eulàlia de Ronçana, al lloc anomenat el Flix.

Date(s): 13/9/1218

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentArnau Villar estableix a Dolça, filla de Guillem Jovell, un honor situat a la parròquia de Santa Eulàlia de Ronçana, al lloc anomenat el Flix.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Ermessenda Lladrer i el seu pare, Pere, estableixen al matrimoni Elisenda i Pere Riba una peça de terra situada a la parròquia de Sant Andreu de Samalús, al lloc anomenat Illa.

Date(s): 28/5/1219

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentErmessenda Lladrer i el seu pare, Pere, estableixen al matrimoni Elisenda i Pere Riba una peça de terra situada a la parròquia de Sant Andreu de Samalús, al lloc anomenat Illa.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: El matrimoni Ermessenda i Pere Soler, de Sentmenat, venen a Arnau de Sant Fruitós, una propietat que tenen a la parròquia de Santa Maria de Caldes de Montbui, al lloc anomenat les Canalies.

Date(s): 13/4/1222

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentEl matrimoni Ermessenda i Pere Soler, de Sentmenat, venen a Arnau de Sant Fruitós, una propietat que tenen a la parròquia de Santa Maria de Caldes de Montbui, al lloc anomenat les Canalies.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Bernat de Bigues estableix el mas Cantallops de la parròquia de Santa Maria de Bigues al matrimoni Maria i Pascual.

Date(s): 16/8/1225

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentBernat de Bigues estableix el mas Cantallops de la parròquia de Santa Maria de Bigues al matrimoni Maria i Pascual.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Bernat de Bigues estableix el mas Cantallops de la parròquia de Santa Maria de Bigues al matrimoni Maria i Pascual. Còpia en paper del segle XVII.

Date(s): 16/8/1225

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentBernat de Bigues estableix el mas Cantallops de la parròquia de Santa Maria de Bigues al matrimoni Maria i Pascual. Còpia en paper del segle XVII.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Elisabet, anomenada Bella, dóna a Barceló d'Estepari, espòs seu, tres-cents trenta sous en concepte d'esponsalici.

Date(s): 15/9/1227

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentElisabet, anomenada Bella, dóna a Barceló d'Estepari, espòs seu, tres-cents trenta sous en concepte d'esponsalici.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: El matrimoni Berenguera i Ramon Lledó venen al matrimoni Ramona i Ramón Corró dos camps situats a la parròquia de Santa Eulàlia de Corró, al lloc anomenat el Coll Conpixat.

Date(s): 24/4/1228

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentEl matrimoni Berenguera i Ramon Lledó venen al matrimoni Ramona i Ramón Corró dos camps situats a la parròquia de Santa Eulàlia de Corró, al lloc anomenat el Coll Conpixat.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Guillem Vilella dóna al seu fill Ramon el mas que té a la parròquia de Santa Maria de Caldes, al lloc anomenat Oliba Sadola.

Date(s): 19/2/1236

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentGuillem Vilella dóna al seu fill Ramon el mas que té a la parròquia de Santa Maria de Caldes, al lloc anomenat Oliba Sadola.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Concòrdia entre Joan Infern i Guillem Berenguera amb la seva filla Guillema sobre l'honor del lloc anomenat les Texoneres.

Date(s): 20/5/1239

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentConcòrdia entre Joan Infern i Guillem Berenguera amb la seva filla Guillema sobre l'honor del lloc anomenat les Texoneres.