Contents of: Col·lecció de pergamins [Fonds/collection]

 
Page 50 of 50. Results: 496. Sorted

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Elisabet Pinells, vídua de Llorenç Estaper, alies Pinells, de la parròquia de Santa Maria de Palautordera, i el seu fill Joan Pinells, reconeixen a la muller d'aquest, Violant de la parròquia de Sant Sadurní de la Roca, haver rebut el seu dot.

Date(s): 4/1/1573

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentElisabet Pinells, vídua de Llorenç Estaper, alies Pinells, de la parròquia de Santa Maria de Palautordera, i el seu fill Joan Pinells, reconeixen a la muller d'aquest, Violant de la parròquia de Sant Sadurní de la Roca, haver rebut el seu dot.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Acte que fa Bernat Torrents a Miquel Canyellas.

Date(s): 6/5/1573

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentActe que fa Bernat Torrents a Miquel Canyellas.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Bernat Torres, pagès, ven una peça de terra a Miquel Canyelles, pagès.

Date(s): 6/5/1573

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentBernat Torres, pagès, ven una peça de terra a Miquel Canyelles, pagès.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: El matrimoni Antonia i Segimon Riera, pagès i propietari del mas Riera de la parròquia de Santa Maria de Llerona, venen una peça de terra a Segimon Cases, pagès i propietari del mas Cases de l'esmentada parròquia.

Date(s): 10/5/1573

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentEl matrimoni Antonia i Segimon Riera, pagès i propietari del mas Riera de la parròquia de Santa Maria de Llerona, venen una peça de terra a Segimon Cases, pagès i propietari del mas Cases de l'esmentada parròquia.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Testament de Francesc Sorell, botiguer de la vila de Caldes de Montbui,

Date(s): 15/7/1573

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentTestament de Francesc Sorell, botiguer de la vila de Caldes de Montbui,

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Antic Llobet, fill de Joan Llobet, de la parròquia de Santa Maria de Caldes de Montbui, fa una donació al seu germà Narcís Llobet.

Date(s): 13/8/1573

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentAntic Llobet, fill de Joan Llobet, de la parròquia de Santa Maria de Caldes de Montbui, fa una donació al seu germà Narcís Llobet.