Onomàstica

 
Pàgina 7.368 de 7.369. Resultats: 73.690. Ordenació

Nom

Zidro Sabater, el

Sant Feliu de Codines

(SFCod.).- «Isidro Segalés, El Zidro Sabater, 1 Juny 3-1» (NMP, p. 90-133 LlCond, estd.).

Nom

Zidro Sacaire, el

Granollers

(Gr-P).- Del nom de fonts Isidre, aquest home es dedicava a comprar, vendre i reparar sacs. Vivia a la casa del carrer de Joan Prim, núm. 274, que hom en deia també cal Zidro Sacaire.

Nom

Zidro Sagrantana, en

Gualba

(Gualba).- De nom de fonts Isidre, home de can Sagrantana, també conegut per en Fits.
“Fou molts anys l'encarregat de can Cambó” (R.S.).

Nom

Zidro Santa Digna, en; les cases d’en Zidro Santa Digna i la torre d’en Zidro Santa Digna.

La Garriga

(Garriga).- Cases de l’Isidre Marata de can Santa Digna. A aquest home que li faltava un braç, quan dividiren els negocis amb el germà, es va quedar amb un peça de terreny que anava des del carrer del Negociant fins el carrer de Calàbria, a la cantonada amb el carrer de Bertí. En aquest solar hi construí dues cases al carrer del Negociant, i dues al carrer de Calàbria, amb el garatge per als autocars al costat.
Amb el nom de la torre d’en Zidro [...]

Nom

Zidro Saubot, el

Mollet del Vallès

(Mollet).- El fill de la casa de can Saubot de l'avinguda de Burgos, de nom de font Isidre, va construir-se la casa al començament del carrer de la Plana, núm. 1, coneguda per cal Zidro Saubot.

Nom

Zidro Seguer, can

Figaró- Montmany

(Mont-F.).- Segurament és la mateixa casa també anomenada “la Caseta del Seguer”.
“Isidre Castellsaguer. Casa que produeix. Per la feina” (AMF-M, Capsa, núm. 336, Cad1818, f. 13, Parròquia de Vallcàrquera, núm. 63.1). “Can Isidro Sagué. Masia (casa de pagès), distància a l’Ajuntament en Km. 3” (DIBA, NM1864, Montmany (a). (695 habitants), p. 61).

Nom

Zidro Seguer, l’hort de can; la peça de can Zidro Seguer.

Figaró- Montmany

(Mont-F.).- “Isidre Castellsaguer. Peça de terra d’aquesta casa, que consisteix en hort de segona, llevant terres d’Esteve Fàbrega, migdia Fabregà, ponent terres mas Caprech, tremuntana amb el torrent... una altra peça hort de segona, llevant-tremuntana terres de Josep Planas, migdia la riera, ponent terres de Jacint Puig” (AMF-M, Capsa, núm. 336, Cad1818, fs. 13-13rv, Parròquia de Vallcàrquera, núm. 63.2-3).

Nom

Zidro Tambor, cal

Granollers

(Gr-P).- Antiga taverna situada a la cantonada del carrer del Triomf, amb la plaça de la Caserna. El sobrenom es produeix pel fet que l'home d'aquesta casa era contramestre de can Zidro Comes, això dóna la primera part d'aquest nom, la segona tenia a veure amb la feina i els tambors dels embarrats de la fàbrica.
Després de deixar la casa aquesta família, va instal·lar-s'hi l'Hermano de Santa Eulàlia, anomenant-se des d'aleshores ca l'Hermano.

Nom

Zidro Tanos, el

Mollet del Vallès

(Mollet).- L'Isidre Esteve Blanc, era de cal Tanos i treballava d'encarregat a la Pelleria. Va anar a viure a la quarta de les cases d'en Coll, baixant a mà dreta del carrer de Gaietà Ventalló, núm. 37, que anomenaven: Cal Zidro Tanos.

Nom

Zidro Vinagre, en

Sant Feliu de Codines

(SFCod.).- Del nom de fonts Isidre, home que s'estava a can Vinagre del carrer de Barcelona.
«Isidre Corderes. Sidro Vinagre» (AU, LlC1877).