Resultat de la cerca

Ordenació de més antic a més recent.

 
Pàgina 1.410 de 1.410. Resultats: 14.096. Ordenació

Document

Fons Antoni Jonch

1. Documentació personal i professional

Títol: Carta de Pascual Maragall a Josefina Sampere, vídua de Jonch, amb motiu d'un homenatge pòstum.

Data/es: 1992

Documents d’arxiuDocuments d’arxiu > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióFons Antoni Jonch > Subfons/subcol·lecció1. Documentació personal i professional > DocumentCarta de Pascual Maragall a Josefina Sampere, vídua de Jonch, amb motiu d'un homenatge pòstum.

Document

Documentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939

Llistat de víctimes

Títol: Llistat dels morts per els bombardeigs de Granollers de 31 de maig de 1938 i del gener de 1939

Data/es: 1/5/2017–25/5/2022

Documents d’arxiuDocuments d’arxiu > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióFons Ajuntament de Granollers > Subfons/subcol·leccióDocumentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939 > SèrieLlistat de víctimes > DocumentLlistat dels morts per els bombardeigs de Granollers de 31 de maig de 1938 i del gener de 1939

Document

Documentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939

Recull de premsa

Títol: Recull de premsa del 31 de maig de 1938 a 15 de març de 1939.

Data/es: 9/5/2017–25/5/2022

Document

Documentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939

Relats en primera persona sobre els bombardeigs

Títol: El Bombardeig. Les primeres 8 hores, després del bombardeig a Granollers, el 31 de maig de 1938. Escrit de Josep Estapé.
Donació Josep Estapé Guàrdia.

Data/es: 6/5/2018

Documents d’arxiuDocuments d’arxiu > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióFons Ajuntament de Granollers > Subfons/subcol·leccióDocumentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939 > SèrieRelats en primera persona sobre els bombardeigs > DocumentEl Bombardeig. Les primeres 8 hores, després del bombardeig a Granollers, el 31 de maig de 1938. Escrit de Josep Estapé. Donació Josep Estapé Guàrdia.

Document

Documentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939

Relats en primera persona sobre els bombardeigs

Títol: Escrit autobiogràfic de Juan Antonio Prados de l'any 1931 als anys 40, on parla també del bombardeig del 1938.
Donació de Juan Antonio Prados Mesas

Data/es: 13/6/2021

Documents d’arxiuDocuments d’arxiu > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióFons Ajuntament de Granollers > Subfons/subcol·leccióDocumentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939 > SèrieRelats en primera persona sobre els bombardeigs > DocumentEscrit autobiogràfic de Juan Antonio Prados de l'any 1931 als anys 40, on parla també del bombardeig del 1938. Donació de Juan Antonio Prados Mesas

Document

Documentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939

Relats en primera persona sobre els bombardeigs

Títol: Escrit de la Eulàlia Canadés, explicant el seu record del dia 31 de maig de 1938 durant el bombardeig a Granollers.
Donació de Eulàlia Canadés i Espinal

Data/es: 15/6/2021

Documents d’arxiuDocuments d’arxiu > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióFons Ajuntament de Granollers > Subfons/subcol·leccióDocumentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939 > SèrieRelats en primera persona sobre els bombardeigs > DocumentEscrit de la Eulàlia Canadés, explicant el seu record del dia 31 de maig de 1938 durant el bombardeig a Granollers. Donació de Eulàlia Canadés i Espinal