Resultat de la cerca

Ordenació de més antic a més recent.

 
Pàgina 2 de 43.037. Resultats: 430.363. Ordenació

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Títol: El matrimoni Ramona i Arnau de Valls Jussanes canvien amb Pere de Valls Superiors i al seu fill Arnau un alou situat a la parròquia de Santa Maria de Caldes, als llocs anomenats Torrent Pregon, Sexvaud (?) i les Quarries, pels drets que l'últim té al mas Puig-cugul, a la costa d'Altrapernes, a la faixa de Puig-oriol, i cent deu sous.

Data/es: 13/6/1212

Número: 9

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióCol·lecció de pergamins > DocumentEl matrimoni Ramona i Arnau de Valls Jussanes canvien amb Pere de Valls Superiors i al seu fill Arnau un alou situat a la parròquia de Santa Maria de Caldes, als llocs anomenats Torrent Pregon, Sexvaud (?) i les Quarries, pels drets que l'últim té al mas Puig-cugul, a la costa d'Altrapernes, a la faixa de Puig-oriol, i cent deu sous.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Títol: Ponç Guall i [Ferrer], batlle reial de [Vilamajor], estableixen a [...] una peça de terra situada a la parròquia de Sant Pere de [Vilamajor].

Data/es: 27/11/1216

Número: 10

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióCol·lecció de pergamins > DocumentPonç Guall i [Ferrer], batlle reial de [Vilamajor], estableixen a [...] una peça de terra situada a la parròquia de Sant Pere de [Vilamajor].

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Títol: Dolça, filla òrfena de Guillem Jovell i de Pereta, dóna en esponsalici a Joan Formiguera el mas on habita, un molí i un honor que té al lloc anomenat l'Infern.

Data/es: 31/8/1218

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióCol·lecció de pergamins > DocumentDolça, filla òrfena de Guillem Jovell i de Pereta, dóna en esponsalici a Joan Formiguera el mas on habita, un molí i un honor que té al lloc anomenat l'Infern.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Títol: Arnau Villar estableix a Dolça, filla de Guillem Jovell, un honor situat a la parròquia de Santa Eulàlia de Ronçana, al lloc anomenat el Flix.

Data/es: 13/9/1218

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióCol·lecció de pergamins > DocumentArnau Villar estableix a Dolça, filla de Guillem Jovell, un honor situat a la parròquia de Santa Eulàlia de Ronçana, al lloc anomenat el Flix.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Títol: Ermessenda Lladrer i el seu pare, Pere, estableixen al matrimoni Elisenda i Pere Riba una peça de terra situada a la parròquia de Sant Andreu de Samalús, al lloc anomenat Illa.

Data/es: 28/5/1219

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióCol·lecció de pergamins > DocumentErmessenda Lladrer i el seu pare, Pere, estableixen al matrimoni Elisenda i Pere Riba una peça de terra situada a la parròquia de Sant Andreu de Samalús, al lloc anomenat Illa.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Títol: El matrimoni Ermessenda i Pere Soler, de Sentmenat, venen a Arnau de Sant Fruitós, una propietat que tenen a la parròquia de Santa Maria de Caldes de Montbui, al lloc anomenat les Canalies.

Data/es: 13/4/1222

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióCol·lecció de pergamins > DocumentEl matrimoni Ermessenda i Pere Soler, de Sentmenat, venen a Arnau de Sant Fruitós, una propietat que tenen a la parròquia de Santa Maria de Caldes de Montbui, al lloc anomenat les Canalies.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Títol: Bernat de Bigues estableix el mas Cantallops de la parròquia de Santa Maria de Bigues al matrimoni Maira i Pascual.

Data/es: 16/8/1225

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióCol·lecció de pergamins > DocumentBernat de Bigues estableix el mas Cantallops de la parròquia de Santa Maria de Bigues al matrimoni Maira i Pascual.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Títol: Bernat de Bigues estableix el mas Cantallops de la parròquia de Santa Maria de Bigues al matrimoni Maria i Pascual.

Data/es: 16/8/1225

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióCol·lecció de pergamins > DocumentBernat de Bigues estableix el mas Cantallops de la parròquia de Santa Maria de Bigues al matrimoni Maria i Pascual.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Títol: Elisabet, anomenada Bella, dóna a Barceló d'Estepari, espòs seu, tres-cents trenta sous en concepte d'esponsalici.

Data/es: 15/9/1227

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióCol·lecció de pergamins > DocumentElisabet, anomenada Bella, dóna a Barceló d'Estepari, espòs seu, tres-cents trenta sous en concepte d'esponsalici.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Títol: El matrimoni Berenguera i Ramon Lledó venen al matrimoni Ramona i Ramón Corró dos camps situats a la parròquia de Santa Eulàlia de Corró, al lloc anomenat el Coll Conpixat.

Data/es: 24/4/1228

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióCol·lecció de pergamins > DocumentEl matrimoni Berenguera i Ramon Lledó venen al matrimoni Ramona i Ramón Corró dos camps situats a la parròquia de Santa Eulàlia de Corró, al lloc anomenat el Coll Conpixat.