Resultat de la cerca

Ordenació de més antic a més recent.

 
Pàgina 44.122 de 44.318. Resultats: 443.171. Ordenació

Nom

Xica, la campana

Vallromanes

(Vallrom.).- "Die Prima Julÿ anno a Navititate milessimo, septingensessimo tregessimo nono, et die vigessima tercia mensiis Aguste fuit benedicta la campana mes xica del campanar essent padrins Dona Maria Ignasia de Taverner ÿ Joan Bapta. Vila Adroguer fill del amo de Casa Ginesta, Barbeta ü Cuquet se ha feta menos lo metall lo demes de caritats" (APVallrom., LlO1715).

Nom

Xica, la carena

Tagamanent

(Tagam.).- Careneta que dóna de cara a ponent i talla els sots que davallen cap al sot del Rió, sota la Móra.

Nom

Xica, la caseta

Granollers

(Gr-P).- Pagesia també anomenada amb anterioritat la Casa Xica d’en Mallol i posteriorment can Mallolet.
“1765. Els Mallol arrenden “la caseta xicha” que tenen prop de l’església de Palou, durant 4 anys a 12 lliures l’any, més dues gallines anuals. De les 12 lliures, 3 lliures, 18 sous les pagarà l’arrendador al Sr. Rector, com a senyor alodial” (APMP; Diversos.1.3, RXC).

Nom

Xica, la cleda

Tagamanent

(Tagam.).- Petita tanca per sortir el bestiar, feta amb pals de ginebra, al límit del quintar del Bellit, en el sot de la Font. Denominació que queda en l'anomenada del lloc.

Nom

Xica, la creu

Castellterçol

(Castellt.).- Sortint de Castellterçol pel camí de Vilanova hi ha en aquest indret una creu termenal coneguda així, que també dóna nom al veral.
"Hort en el punt denominat la creu Xica" (RPGr, ll. 3, fca. 191, f. 1). "Hort de secà, en el paratge denominat creu Xica" (RPGr, ll. 4, fca. 480, f. 242).

Nom

Xica, la font; el camí de la font Xica i el torrent de la font Xica.

Granera

(Granera).- La font Xica el torrent de la font Xica: Denominació de la font situada al Carrer Nou, aigua de mina tapada, amb una aixeta.
v. can Miquel.
“Marià Ubals Canals, núm. 47, f. 48.1. Partida: Cal Pau” sobre la font Xica, llevant torrent de la font Xica, migdia terres de Joaquim Coll, ponent terres de Josep Vila, nord honors de la propietat del Girbau, [...]

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióOnomàstica > NomXica, la font; el camí de la font Xica i el torrent de la font Xica.

Nom

Xica, la font; el camí de la font Xica i el torrent de la font Xica.

Caldes de Montbui

(Caldes).- La font Xica: Coneguda també com la font o fonts d'en Bellit i les fonts d'en Ventura. Eren dues mines: la de l'esquerra era freda i rajava menys, la de la dreta, tèbia. Les seves piques servien d'abeurador. Situada al començament del carrer d'en Bellit, allargada amb dos brocs, una a cada punta, amb les dates de 1692 i 1842.
v. font d'en Mesura, [...]

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióOnomàstica > NomXica, la font; el camí de la font Xica i el torrent de la font Xica.

Nom

Xica, la font; el camí de la font Xica i el torrent de la font Xica.

Fogars de Montclús

(Fogars).- La font Xica; el camí de la font Xica:
“De Mosqueroles al Castell de Montclús per can Ferrers. La masia de can Ferrers, deixant abans a la dreta un corriol que puja a la font Xica, aigua fresca i ben cuidada pels propietaris de Can Ferrers” (M.M., p. 41. Itineraris).

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióOnomàstica > NomXica, la font; el camí de la font Xica i el torrent de la font Xica.

Nom

Xica, la font de ca la; el sot de ca la Xica.

Fogars de Montclús

(Fogars).- Deu d’aigua situada al marge del sot de l'Oletó, ran el termenal amb el Montseny, la trobem anant a ca la Xica, sota mateix de la casa, després de la unió d’aquest sot amb el torrent de can Felip, que també en diuen el sot de ca la Xica.

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióOnomàstica > NomXica, la font de ca la; el sot de ca la Xica.

Nom

Xica, la malesa

Sant Fost de Campsentelles

(SFostC).- Part descendent de la serralada de les Maleses en el límit termenal de cara al nord-oest des del pi Candeler.
“La malesa Xica” (AMSF, Cadastre any 1942, plànol general).