Search results

Sorted from older to newer.

 
Page 42,947 of 43,156. Results: 431,551. Sorted

Name

Vileta, can

Vilalba Sasserra

(VilalbS).- En Vileta:
"1 juny 1716 fonch batejat en les fonts baptismals de la esglesia parroquial de Santa Maria de Vilalba Sa Serra, per Miquel Astor, vicari de dita isglesia, Barthomeu, Jacinto, Joan Vileta, fill legitim y natural de Salvador Vileta, pages habitant de la dita parroquia de Vilalba y de Maria muller sua, padrins Barthomeu Reverter [...]

Name

Vileta, can

Figaró- Montmany

(Mont-F.).- Can Vileta: Les cases de can Vileta i can Terrers, de costat formen una unitat d’edificació sobre la riera de Vallcàrquera i sota el pas del camí de can Gil, a les quals s’hi arriba per un corriol. Construïdes de paredat en planta baixa i pis, amb coberta a doble vessant horizontal a la línia de la façana allargada, amb obertures d’arc pla de pedra.
v. mas Capr

Name

Vileta, el bosc de can

Figaró- Montmany

(Mont-F.).- El camí de can Gil, però sobretot el pas del rec de la soleia de Vallcàrquera, divideix les terres d’aquestes propietats de manera important, amb la part de sobre el camí i el rec avui ocupada pel bosc i la de sota pels horts i el regadiu.
“Maria Teresa Torres Rius. Partida: La Vileta, llevant-migdia-ponent mas Xicola, nord mas Puig i Raimunda Puig, alzinar de primera 56a, 62ca, matossar de segona 56, [...]

Name

Vileta, el camí de la

Castellcir

(Castellcir).- Va paral·lel a la riera de Tenes, el qual marxa des del camí de Sant Andreu i porta a les cases d'aquest veral.

Name

Vileta, el mas

Castellcir

(Castellcir).- mas Bosc.
"Distància al mas Vileta, des la Templadera, seguint el camí de Castellcir" (RPV, ll. 1, fca. 1, f. 2).

Name

Vileta, el roure de can

Figaró- Montmany

(Mont-F.).- Quan arribem a la casa, quan el marge comença a caure sobre la riera de Vallcàrquera, roure de notable presència, de 2,20 m de volt de canó i una capçada força regular però de poc diàmetre.

Name

Vileta, els horts de can; el regadiu de can Vileta,

Figaró- Montmany

(Mont-F.).- De sota la cara de migdia de can Vileta i can Terrers, baixen les terres estructurades en feixes utilitzades com a horts, pel costat de can Rufa en una llenca allargada que arribava fins a cal Cisteller.
“Pere Dosrius Capellas. Partida: la Vileta, llevant el mateix declarant per mitjà de torrent, migdia riera de Vallcàrquera, ponent el regadiu de can Terrers, nord Maria Vilardebò, regadiu de primera [...]

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionOnomàstica > NameVileta, els horts de can; el regadiu de can Vileta,

Name

Vileta, la font de la; la poua de la Vileta.

Castellcir

(Castellcir).- Font que raja sempre i que trobem, sota la casa de la Codina, entre les dues cases de la Vileta i la Codina.
Pou de glaç que trobem més endavant del Molí de Dalt, de la casa del Bosc, amb la volta parcialment ensorrada.
“Guiteres, Jesús i Mulà, Francesc: L'aigua, les fonts i Castellcir. Sempre n'hi ha d'aquelles que mai he vist seca" (PFM, 1979).

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionOnomàstica > NameVileta, la font de la; la poua de la Vileta.

Name

Vileta, la vinya de can

Parets del Vallès

(Parets).- Peça de terra dedicada al conreu de la vinya, propietat de can Vileta. La varen arrencar per construir la casa homònima, sobre l'actual carrer del Tèxtil. Tanmateix, avui, a ponent de la casa, encara es conrea una peça allargada on s'hi conrean pèsols i reigràs.
"Vicenç Esteve Feu. Partida: Can Vileta, llevant Pilar Rocabert Ramon, migdia nucli de la població, ponent Rosa Codina Fontserè, Dolors Roca Botey, nord Antoni Fanés Brunés, per [...]

Name

Viletes, les

Sant Fost de Campsentelles

(SFostC).- “A les Viletes una pessa i també a les Viletes una pessa de alou que te Bertran Mir de Llobregat, dins de la parròquia de Santa Maria de Martorelles y a la parròquia de Cabanyes” (JRS, p. 38. Acta de la Consagració de l'església de Sant Faust, any 1141).