‹ Torna als resultats

Nom: Zinc, la bassa de can

Ordenació per nom (a–z).

 
Pàgina 73.684 de 73.690. Resultats: 73.690. Ordenació

Descripció

Zinc, la bassa de can

Sant Feliu de Codines

(SFCod.).- Peça de terra encerclada pel torrent de can Deu pel nord i per llevant, i el camí d'aquesta casa per ponent i per migdia, propietat del Zinc.