‹ Back to search results

Subfonds/subcollection: Universitat de Granollers

 
Page 1 of 1. Results: 1. Sorted

Subfonds/subcollection (6 items)

Fogatges, cadastres i altres tributs
Llibre de privilegis i Llibre d’ordinacions
Llibres d'actes, àpoques i instruments notarials
Llibres de comptes, de dèbit i crèdit
Llibres de deliberacions del Consell de la vila
Manuals d'actes del Comú