‹ Torna als resultats

Nom: Abell, l'; el sot de l'Abell

 
Pàgina 1 de 1. Resultats: 1. Ordenació

Descripció

Abell, l'; el sot de l'Abell

Cardedeu

(Cardedeu).- L’Abell:
“Permuta feta per Montserrat Montells, senyora del mas Montells amb Jaume Sabater de la Coma d’una peça de terra erma i boscosa dita ll’Abell de tinguda dues quarteres, estimada en 15 lliures, sol ixent amb dit Sabater o sigui amb certa peça boscosa dita el Pruneral a m. i t. amb el mateix Sabater mitjançant aregall. ” (MATBC, CV, NHC, BXVI, llibreta d’en Montells, núm.165, 23 de febrer de 1595).