‹ Back to search results

Subfonds/subcollection: 6. Sanitat i Salut Pública

 
Page 6 of 9. Results: 9. Sorted

Subfonds/subcollection (8 items)

Acta de la constitució de la Junta municipal de Sanitat, de data 6 de febrer de 1904.
Acta de la Junta municipal de Sanitat, en què s'acorda dirigir-se a la Junta provincial de Sanitat per donar a conèixer el perill d'infecció que representa per a la població de Palou, el corrent d'aigues brutes que baixa per l'antic camí de Barcelona a Vic, al seu pas per Granollers.
Model de full d'Estadística de Vacunació, en compliment del què disposen els Reials decrets de 18 d'agost de 1891 i 15 de gener de 1903, i Reial ordre de 21 de juliol de 1909.
Model de full d'Estadística Sanitària, en compliment del què disposa la Reial ordre del Ministerio de la Gobernación, de 19 de juliol de 1909.
Notificació a la Inspecció general de Sanitat, mitjançant full d'Estadística Sanitària, d'una defunció per meningitis l'abril de 1909.
Ofici de l'Alcalde de Palou al cap d'Estadística de la provincia, comunicant-li la relació nominal de barons difunts, de 23 i/o més anys, des de l'1 d'octubre de 1907 al 30 de maig de 1909.
Ofici del secretari de la Junta provincial de Protección a la Infancia y Represión de la Mendicidad, de Barcelona, a l'Alcalde de Palou, en què demana la col.laboració dels habitants de Palou en el projecte "Pupilaje en el Campo".
Qüestionari degudament complimentat en què es detallen aspectes sanitaris del poble de Palou, d'acord amb la Circular del Governador Civil de la provincia de Barcelona, de 1910.