‹ Back to search results

Subfonds/subcollection: 4. Parcs naturals i zoològics

 
Page 4 of 7. Results: 7. Sorted

Subfonds/subcollection (8 items)

Carta i propostes de Reserves Naturals a l'Àrea Metropolitana de Barcelona escrita per Antoni Jonch i dirigida a l'arquitecte d'aquesta àrea A.M. Riera.
Document sobre com es pot portar a terme la dotació d'un Parc Zoològic.
Esborrany d'un escrit títolat Safaris Fotográficos, fet per Antoni Jonch.
Escrit amb el títol Sugerencias y enmiendas que se estiman pertinentes al proyecto de ley sobre la creación y conservación de espacios naturales protegidos; escrit per Antoni Jonch.
Escrit títolat La Creación de reservas animales para nutrir los parques zoológicos, imperativo acucinte.
Escrit títolat Reservas de fauna peninsular y exótica. El Banco de Animales.
Guió d'una conferència sobre zoològics norteamericans.
Sol·licitud d'Antoni Jonch al president de la Generalitat de Catalunya, sobre la conservació integra dels Aigüamolls de l'Empordà.